Ameri̇ka İçin Eğitiminizi Seçin !

Eğitim Sistemi

Amerika'da Eğitim = EXPERT !

Yabancı öğrencilere zengin seçenekler sunan Amerikan Eğitim Sistemi sayısız okul ve program ile adaylar için zorlu ve titiz takip edilmesi gereken bir süreç sunar. Okul ve/veya program seçerken eğitim sisteminin detaylarını, püf noktalarını iyi tanımak adayların hata yapmasına engel olacaktır. 

Amerikan eğitim sisteminde yüksek öğrenim seviyesine kadar 12 yıl süren ilköğretim ve ortaöğretim süreçlerinin başarıyla tamamlanmış olmaları gerekir. Bu süreci tamamlayan öğrenciler Kolej veya Üniversite eğitimi ile yüksek öğrenimlerini gerçekleştirebilirler.

Günümüzde ABD’de 3600’den fazla yükseköğretim kurumu vardır. Bunların 2100’den fazlası 4 yıllık, 1500’den fazlası ise 2 yıllıktır. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenci sayısı ise yaklaşık 14.000.000’dur. 

Tıpkı Amerikalı öğrenciler gibi yabancı öğrenciler de başvurularında akademik not çizelgelerini sunmak durumundadırlar. Amerika’da not sistemi yüzdelikler kullanılarak uygulansa da sonra harfli sisteme çevrilir.Başvuru - Kabul Şartları

Amerikan üniversitelerine yapılan başvurularda deneyimli bir danışmanlık kurumundan destek almak adaylar için çok önemli avantajlar sağlayacaktır. Başvuru yapılan okulların kriterlerinin iyi bilinmesi, bu şartları sağlayıp sağlamadığınızdan emin olabilmeniz ve kabul şansınızı arttıran bir dosya sahibi olabilmek için uzman desteğin getireceği fayda yadsınamaz.

Yüksek öğrenim kurumlarının büyük çoğunluğu için akademik yıl güz döneminde başlamaktadır. Bir çok eğitim kurumunda akademik yıl sömestr denilen iki dönemden oluşmaktadır. Bazı okullarda ise trimestr denilen üç dönemli bir akademik takvim uygulanmaktadır.

Amerika’da yüksek öğrenim üç ana düzeye ayrılmıştır.

 Lisans / Bachelor | Lisansüstü / Master | Doktora

Lisans /Bachelor Eğitimi : Genellikle dört yıl süren bu eğitime öğrenciler bir kolejde, dört yıllık bir üniversitede veya bir Community College de başlayabilirler. Eğitimin il kiki yılında öğrenciler genellikle fen bilimleri, edebiyat, sosyal bilimler, sanat, tarih vb. Zorunlu dersleri almak durumundadırlar. Öğrenciler böylelikle genel bir bilgi sahibi olarak gerekli altyapıyı kurmuş olurlar. Öğrencinin belli bir bölümden mezun olabilmesi, o bölümün lisans diplomasını alabilmesi için belirli adette bölüm dersini başarıyla geçmniş olması şarttır. Eğitimin üçüncü yılına başlarken öğrencinin bölümünü seçmesi gerekmektedir. Amerikan eğitim sisteminin esnek yapısı öğrencilere seçtikleri bölümü değiştirme imkanı tanımaktadır. Ancak unutulmaması gereken, bölüm değişikliğinin daha fazla zaman ve ekonomik gider anlamına geldiğidir.

Lisansüstü /Master Eğitimi : Son yıllarda bazı mesleklerde iyi pozisyonlar için yüksek lisans eğitimi zorunlu hale gelmiştir. Üniversite veya Kolej lerde yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için için TOEFL’ın dışında GRE ya da GMAT sınavlardan yeterli puanın alınması koşulu bulunmaktadır. GMAT sınavına (Graduate Management Admission Test) Amerika’da İşletme Master’ı (MBA) yapmak isteyen öğrenciler girmelidir. GMAT sınavının dili İngilizce’dir. Sınavın amacı MBA masterı için başvuruda bulunan öğrencinin sayısal, analitik, sözel yeteneğini belirlemek ve öğrencinin okuduğunu anlama ve yorumlama seviyesini belirlemektir. GRE (Graduate Record Examinations) sınavı mühendislik alanında master yapmak isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır. Hukuk fakülteleri için LSAT ve Tıp fakülteleri için MCAT sınavları bazı master programlarında zorunlu koşuldur. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olabildiği gibi süreleri de 1-2 yıl arasında değişebilmektedir. Türkiye’den bir öğrencinin Amerika’da master programına başvuru yapabilmesi için Türkiye’de 4 yıllık bir lisans programında mezun olması gerekmektedir. Master dereceleri M.A. (Master of Arts), M.S. (Master of Science) ve M.B.A. (Master of Business Administration) programları, çoğunlukla iki yıl süren bir eğitimin sonucunda edinilir. Master of Business Administration, M.B.A. Master of Fine Arts – M.F.A. Master of Arts in Education programlarına yabancı öğrencinin kabulündeki en önemli faktörler, lisans sürecinde aldığı derslerdeki başarısı ve öğrencinin Amerika’daki lisansüstü programlarına olan uyumudur. Amerika’daki yüksek lisans kabul ön koşulu öğrencinin lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 3, 10 üzerinden en 7.5 olmasıdır. Bunların dışında öğrencinin İngilizce yeterliliği, meslek testlerinin sonuçları ve referans mektuplarının gerçekçiliği de çok etkilidir.

 Doktora Eğitimi : Birçok eğitim kurumu öğrencilerin doktora eğitimine kabul edilebilmeleri için lisansüstü diploma almış olmalarını şart koşarken bazı okullarda öğrenciler master diplomaları olmadan da doktora programlarına hazırlanabilmektedirler. Doktora eğitim süresi 3 -6 yıl arasında değişebilmektedir. İlk yıl çoğunlukla dersler ve seminerler için, en azından ikinci yıl daha önceden yayınlanmamış görüşleri ve tasarımları içerecek araştırma ve tez yazımı için ayrılmaktadır. Son yıl ise daha çok tez sunumu için kullanılmaktadır. . Amerika’da doktora burslarına gelince: ABD’de doktora yapma şartları olarak öğrenciler genellikle asistanlık yaparlar. Asistanlık pozisyonları öğretim asistanlığı veya araştırma asistanlığı olarak iki grupta icra edilir. Amerika’da asistan olmak için (öğretim veya araştırma) fevkalade iyi notlara ve sınav sonuçlarına sahip olmak önemlidir. 

Yüksek Eğitim Kurumları : 

1-     Kolej veya Üniversite

Amerika’da eyalet okulları yerel hükümetler tarafından desteklenir ve yönetilirler. Bu nedenle eyalet üniversitelerinin çoğunun isminde « State » sözcüğü geçer. Elli eyaletin her birinde en az bir eyalet üniversitesi ve bir kaç tane eyalet koleji bulunur.  

2-     Özel Kolej veya Üniversite

Devlet tarafından değil özel olarak yönetilen bu okullarda eğitim ücretleri genellikle eyalet okullarından daha yüksektir. Bu tür eğitim kurumları genellikle eyalet üniversitelerinden daha küçüktürler. 

3-     Community College

Community kolejler, önlisans diploması (transfer edilebilir) verdiği gibi bitirme sertifikası da veren iki yıllık kolejlerdir. Çeşitli önlisans diplomaları vardır, ama en önemli ayırdedici faktör, verilen diploma ile transfer yapılıp yapılamayacağıdır. Genelde, iki ana yönelim vardır: biri akademik transfer olup diğeri öğrencileri doğrudan çalışma hayatına hazırlamadır. Üniversitenin transfer bölümleri, genelde sosyal önlisans ve sayısal önlisans programlarıdır. Uygulamalı sayısal bilimler önlisans diploması ve bitirme sertifikası ile dört yıllık bir üniversiteye transfer edilme ihtimali yoktur. Community kolej mezunları, diploma almak için en çok dört yıllık kolej veya üniversitelere transfer olurlar. Community koleje devam ederken aldıkları kredileri transfer edebildiklerinden, lisans programlarını iki veya daha fazla yılda bitirebilirler. Çoğu ayrıca öğrencilerin üniversite düzeyinde derslere hazırlanmasını sağlayacak ESL veya Yoğun İngilizce dil programları da sunar. 

4-     Teknoloji Enstitüsü

Bir teknoloji enstitüsü bilim ve teknoloji alanında en az dört yıllık eğitim sunan bir okuldur. Bazılarının lisansüstü programları varken diğerleri daha kısa programlar sunar.


Expert - Etudes en France
Expert - Etudes en France

Konaklama Seçenekleri

Yurtdışında eğitim alan öğrencilerin başarılarında yaşam ve konaklama şartlarının çok büyük etkisi vardır. Öğrenciler çoğunlukla hayatlarında ilk kez bu kadar uzun süreyi yabancı oldukları bir şehirde tek başlarına yaşayacaklardır. Şehre ve yaşadıkları ortama ne denli uyum gösterdikleri, öğrencilerin başarıları ve mutlulukları üzerinde direkt etkili olmaktadır.

Yurtdışında eğitim alacak öğreniciler için en azından dört temel konaklama seçeneği vardır: Yurt, Aile Yanı Konaklama, Kiralık Daire ve Paylaşımlı Konaklama. Bu dört seçenek de birbirinden farklı deneyimler sunacağından öğrencilerin bu seçenekler arasındaki farklılıkları iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.

Konaklama seçeneklerinin maliyetleri, hangi şehirde, hangi semtte, ne boyutta ve hangi standartta bir tercih yapıldığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Doğal olarak büyük şehirdeki konaklama maliyetleri ile küçük bir yerleşim yeri, banliyö veya taşrada oluşacak maliyetler bir olmayacaktır.

Yurtta Konaklama

Yurtta konaklama Avustralya ve Yeni Zelanda gibi, öğrencilik deneyiminin daha çok Amerika'daki kolejlere benzediği, ülkelerde Kampüs Yurtlarında konaklama oldukça yaygındır. Avrupa'daki üniversite hayatına baktığımızda ise kampüs yaşamının daha az olduğunu görüyoruz. Bu sebeple, Avrupalı üniversitelerin öğrencilere yurt seçeneği sunması sıkça karşılaşılan bir durum değildir. Bu seçeneğin öğrencilere sunulduğu durumlarda da kampüs yurtları yerine çoğunlukla tek kişilik stüdyo dairelerden oluşan öğrenci rezidansları önerilmektedir.

Yurt seçeneğinin en güzel yanı öğrencilerin kendi yaş grubundan başka öğrencilerle aynı binada yaşıyor olmaları sayesinde kendilerini yalnız hissetmemeleri ve yeni arkadaşlıklar kurabilmeleridir. Yurtta konaklama odaların tek kişilik olması sayesinde öğrencilere istedikleri zaman yalnız kalabilme avantajını da sunmaktadır.

Aile Yanı Konaklama

Aile Yanında Konaklama seçeneğini tercih eden öğrencilerin en önemli avantajları bir ev-aile ortamı içinde yaşayacak olmalarıdır. Ana dili İngilizce olmayan bir ülkede bu konaklama türü öğrencilere yerel kültürü tanıma, ülkeye kolay entegrasyon ve yerel dili öğrenme gibi avantajlar da sunmaktadır. Ev ortamında ve konforunda yaşamak gibi bir avantajla beraber bu seçeneğin tek dezavantajı “bir başkasının evinde” yaşamaktan ötürü öğrencinin özgürlüğünün belirli oranda kısıtlı olmasıdır. Doğal olarak öğrenci evin saat ve yaşam kurallarına uymak durumunda olacaktır. 

Daire Kiralama

Diğer bir konaklama seçeneği olarak Daire Kiralama düşünülebilir. Özellikle daha geniş mekân ihtiyacı ve arayışı içinde olan öğrenciler için daha doğru bir seçenek olarak önerilmektedir. Daha yüksek özgürlük ve isteklere uygun şartlar ve mekân seçimi gibi avantajları olan bu seçeneğin dezavantajı ise öğrencinin yabancı olduğu bir şehirde tek başına kalacak olması, arkadaş edinme olasılığının daha az olmasıdır. Bu sebeple öğrencilere genellikle Daire Kiralama seçeneğini ilk yıldan sonra tercih etmeleri önerilmektedir. Ayrıca bu seçenekte öğrencinin evin temizliği, su-elektrik vb. tüm harcama ve faturalardan da tek başına sorumlu olacağı unutulmamalıdır.

Paylaşımlı Konaklama

Bu seçenek öğrencinin bir veya birkaç başka öğrenciyle birlikte bir daire veya ev kiralamasıdır. Ev kiralamış öğrenciler genellikle internet üzerinden ilan yoluyla kendilerine ev arkadaşı aramaktadırlar. Kira ve diğer giderlerin paylaşıldığı bu seçenek öğrencilere daha ekonomik bir çözüm sunmaktadır. Paylaşımlı Konaklama ekonomik avantajına karşın başka insanlarla ev paylaşmak sebebiyle önemli bir yaşamsal zorluk da getirmektedir. Zira tanıdığı veya tanımadığı başkalarıyla yaşam alanı paylaşımı öğrenci için özgürlük kısıtlanmasının yanı sıra örtüşmeyen yaşam ve hijyen alışkanlıklarıyla zorluk oluşturabilmektedir.

Bu seçenek kapsamında öğrencinin evde kendisine ait bir odası olmakla beraber diğer tüm alanların kullanımı diğer öğrenci veya öğrencilerle ortak olmaktadır.


Sosyal Yaşam ve Olanaklar

Amerika’da yaşam masraflarının ne kadar bir meblağ tutacağı büyük oranda devam edilecek üniversitenin nerede olduğuna bağlıdır. Amerika’da yaşam masrafları bir üniversite öğrencisi için genellikle aylık 1.000 – 1.500 USD arasında değişmektedir. Amerika’da yaşam maliyeti California, New York ve Massachusetts gibi büyük eyaletlerde diğerlerine göre daha yüksek düzeylerde seyreder. Amerika’da yaşam şartları eyaletten eyalete büyük farklılıklar gösterdiğinden ekonomik okulların bulunduğu yerleri seçmek finansal yükü daha da hafifletecektir.

Amerika öğrenci vizesi akademik ve finansal şartlar hakkıyla yerine getirildiği zaman çok güçlük çekmeden alınabilen bir vize türüdür. Amerika’da herhangi bir alanda eğitim alabilmek için öğrenci vizesi (F-1) alınması gerekmektedir. Öğrenciler gerekli belgeler ile önceden yapılacak randevu kapsamında ilgili Amerikan konsolosluklarında vize memurları ile birebir görüşme yaparak vizelerini almaktadırlar. Türkiye’de öğrenci vize başvuruları şahsen İstanbul veya Ankara’dan yapılabilmektedir. Vize randevusunu alabilmek için öncelikle okuldan I-20 belgesinin yollanmış olması gerekir. ABD hükümeti yıllar önce kurduğu öğrenci takip programı SEVIS ile vize işlemlerinin olabildiğince şeffaf olmasını da sağlamıştır. ABD’de yabancı öğrenci olarak eğitim alabilmek için öğrenciye I-20 belgesi verebilecek bir program ve okul seçmelidir. Okul öğrencinin kayıt işlemlerini gerçekleştirdiğinde öğrencinin bilgilerini de (kimlik ve pasaport bilgileri, eğitim, süresi vs.) SEVIS sistemine online olarak işleyecektir. Bu bilgiler öğrenciye yollanan I-20 üzerinde de yer alacaktır. Online vize başvuru formu olan DS 160 formunun İngilizce olarak doldurulması gerekmektedir. Bu formda öğrenci ile ilgili vize görevlilerine fikir verecek sorular yer alır. ABD vize görevlileri her başvuruyu kısa bir mülakata almaktadır. Bu mülakat çok kısa sürebileceği gibi oldukça detaylı da olabilir. ABD vize görevlisi belgelere hiç bakmadan sadece başvuru sahibi ile konuşarak karar verebileceği gibi tüm belgeleri alıp inceleyebilir; hatta doğruluğu araştırmak için belgeleri bir süre konsoloslukta da tutabilir. Verilecek vizenin süresini yine görüşme yapılan vize görevlisi belirler. Bu süre alınacak eğitim ve başvuru sahibinin maddi/sosyo-ekonomik durumuyla bağlantılı olarak 3 ay ile 5 yıl arasında değişebilir. Expert - Etudes en France
Expert - Etudes en France

Sigorta - Vize - Ulaşım Bilgileri

Ülkemizde vize başvurularının red ile sonuçlanması durumunda en sıklıkla karşılaşılan sebep vize başvuru dosyasının doğru biçimde hazırlanmamasıdır. Konsoloslukların sıklıkla prosedür değiştirmeleri başvuranların hata yapmasını kolaylaştıran sebeplerinde başında gelmektedir.

Her ülkenin vize prosedürleri, evrak talepleri ve hazırlanacak dosya içerikleri farklılık göstermektedir. Ayrıca çok önemli bir fark da turistik vize işlemleri ve öğrenci vizesi başvuruları arasında mevcuttur. Öğrenci vizesi başvuru dosyası hazırlanması diğer başvurulardan farklı ve gerçekten uzmanlık, deneyim gerektiren özel bir prosedürdür.

Özellikle öğrenci olarak yurt dışına gidecek olanların çok daha titiz davranmaları gerekmektedir. En küçük evrak eksikliği veya dosya hazırlarken yapılan bir hata vize başvurusunun reddedilmesine sebep olabilmektedir.

Expert olarak yıllara dayanan deneyimle gerek uzun dönem öğrenci vizesi taleplerinizde gerekse turistik vize ihtiyaçlarınızda Vize Departmanımız ile hizmetinizdeyiz. Uzman arkadaşlarımız başvuru formlarının doldurulması, gerekli tüm evrakların toparlanması, başvuru ve mülakat aşamaları dâhil olmak üzere tüm evrelerde her tür talebiniz için yanınızda ve yardımcınız olacaklardır.

Aynı zamanda TÜRSAB'a kayıtlı A grubu seyahat acentesi olan kuruluşumuz öğrenci ve velilerimize gerek Seyahat – Sağlık – Eğitim sigortalarında gerekse her tür ulaşım hizmeti (bilet) konusunda sınırsız imkânlar sunmaktadır. Lütfen danışmanlarımızdan bu konuda bilgi isteyiniz.