Belçi̇ka İçin Eğitiminizi Seçin !

Eğitim Sistemi

Belçika, Avrupa’nın yaşam standartları yüksek olan ülkelerinden birisidir. Belçika bazı eğitim branşlarında özellikle öne çıkmaktadır. Örneğin Kimya üzerine eğitim almak isteyen öğrenciler çoğu kez Belçika’yı birinci tercih yapmaktadırlar.

Eğitim ücretlerinin uygun olmasının yanı sıra ulaşımın kolay olması nedeniyle yurtdışında eğitim almak isteyen Türk öğrenciler için Belçika cazip hale gelmektedir. İngilizce programların sunuluyor olması sebebiyle öğrenciler Belçika’da yaşadıkları süre içinde İngilizcelerini, Fransızcalarını ve Almancalarını geliştirebilirler. Çok dilli yaşamak, birden fazla dili aynı zamanda öğrenmeyi istemek Belçika’yı önemli bir seçenek haline getirmektedir.

BELÇİKA'DA EĞİTİM SİSTEMİ

 Belçika’nın idari yapısı genel anlamıyla Federal Hükümet ile Fransız Toplumu Hükümeti ve Flaman Toplumu Hükümetinden oluşmaktadır. Federal Hükümet eğitim konusunda zorunlu öğrenim yaşlarını ve diploma verilme şartlarını belirler. Federal Hükümette eğitim bakanı yoktur. Eğitim işleri Fransız Toplumu ve Flaman Toplumu Hükümetleri tarafından yürütülmektedir.

Belçika’nın Valon (Fransızca konuşulan) Bölgesindeki okullarda eğitim dili Fransızca’dır. Flaman (Flamanca konuşulan) Bölgesindeki okulların eğitim dili ise Flamanca’dır. Brüksel’de ise hem Fransızca hem de Flamanca dillerinde öğretim yapan okullar bulunmaktadır. Öğretim metotları ve ders saatleri bölgelere göre değişebilmektedir.

Belçika’da okullar Devlet tarafından açıldığı gibi özerk kurum ve kuruluşlar tarafından da açılabilmektedir. Bu çerçevede okullar ; Belediye Okulları, Devlet Okulları ve Katolik (Dini) Okulları olarak sınıflandırılabilir. Bütün okullarda genel anlamıyla aynı öğretim programı ve ders planı uygulanmakta olup, okullar devlet tarafından denetlenmektedir. Söz konusu okulların giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

Belçika’da eğitim 6 yaşından 18 yaşına kadar bütün çocuklar için zorunludur. Ancak bazı öğrencilere 16 yaşından sonra tam gün eğitim yerine belli günler okulda yüz yüze eğitim, diğer günler staj yapma olanağı sağlanır.

Belçika’da Üniversite Eğitimi  üç kademeye ayrılabilir. İlk kademe ön lisans, ikinci kademe lisans ve üçüncü kademe ise lisansüstü öğrenim olarak sayılabilir. İki veya üç yıl süreli üniversite birinci kademe eğitimi, yüksek öğretime geçiş hakkı veren lise diplomalı tüm öğrencilere açıktır. Bu eğitim kademesinde genel ve bölümle ilgili fen veya beşeri bilimlere giriş öğretimi verilir.

İkinci kademede ise ilk kademedeki 2-3 yıllık eğitimin üzerine en az iki en çok dört yıllık üniversite öğrenimini takiben alanlara göre öğretmen, mühendis, eczacı, tıp doktoru, veteriner vb. ünvanlar elde edilir. Bu öğretim kademesi bilimsel araştırmaya hazırlık olmak üzere hem uygulamalı hem de teorik çalışmaları da kapsar.

Üniversiteler, üniversite öğreniminin ikinci kademesinden -lisans- derecesi alanlara üçüncü kademe eğitimi sunmaktadır.

Bazı uzun süreli yüksekokullarda üçüncü kademe programları uygulamaktadır. Bu okulların bir yıllık lisansüstü programları, eğitim amaçları doğrultusunda, üniversitelere göre daha pratik ve uygulamaya yönelik eğitim verirler. Bunlar, daha önce görülen yüksekokul eğitiminin genişletilmesi veya alanlarındaki belli bir konuda uzmanlaşma eğitimi vermeye yönelik programlar olabilir. Söz konusu eğitimin üniversitelerin lisansüstü programlarıyla karşılaştırılması zordur. Bu programlar aynı zamanda üniversite -lisans- mezunlarına da açıktır.

Bir yıl süreli olan ve tamamlayıcı lisanüstü yüksek öğretim programları olarak isimlendirilen eğitimde ise amaç lisans alanında daha geniş çalışmalar yapmak olup, sonunda bir akademik derece kazanılmaz.

Belçika’da lisans eğitimi genellikle 3 yıl sürmektedir. Bazı bölümlerde bu süre uzayabilmektedir.

Belçika birden fazla dilin; resmi dil olarak kabul edildiği ülkelerdendir. Ülkede Fransızca, Almanca ve Flemenkçe konuşulmaktadır. Bu dillerin konuşulduğu farklı bölgeler vardır. Bu bölgeler içerisindeki üniversiteler o bölgenin dilinde eğitim verirler. Genellikle üniversitelerin eğitim dili Fransızca’dır. Türkiye’deki Fransız liselerinden mezun olan öğrencilerin tercihleri arasında Belçika üniversiteleri de bulunmaktadır. Son dönemde üniversiteler İngilizce dilinde de eğitim verdiğinden okullara daha fazla sayıda başvuru yapılmaktadır. Öğrencilerin, İngilizce yeterliliklerinin TOEFL’da 87-109, IELTS’de en az 6.0 seviyesinde olması gereklidir.

 Belçika’da yüksek öğrenim için iki farklı eğitim kurumu vardır. Bunlar; üniversiteler ve uygulamalı bilimler akademileridir. Üniversiteler geleneksel yaklaşımı benimserken, Uygulamalı Bilimler okulları ise pratiğe yönelik eğitim verirler. Üniversitelerdeki lisans programları ise 3’e ayrılır: Professional Bachelor, Advanced Bachelor ve Academic Bachelor. Bu programlar içerisinden öğrenciye en uygun olan programın seçilmesi gerekmektedir. 

FLEMAN YÜKSEK ÖĞRETİM SİSTEMİ

Flaman yüksek öğretim sistemi, devlet tarafından finanse edilen 18 yüksek öğrenim kurumundan oluşan ikili bir sistemdir: en eskisi 1425'e dayanan beş üniversite ve aynı zamanda uygulamalı bilimler (ve sanat üniversiteleri) olarak da bilinen 13 küçük ve orta ölçekli üniversite kolejleri ).

• Üniversiteler, akademik lisans dereceleri, yüksek lisans dereceleri, ileri yüksek lisans dereceleri, doktora ve lisansüstü sertifikalar sunan araştırma ağırlıklı eğitim kurumlarıdırlar.

• Uygulamalı bilimler (ve sanat) Okulları güçlü bir uygulamaya dayalı odak noktası olan, ön lisans dereceleri, profesyonel lisans dereceleri, ileri lisans dereceleri ve lisansüstü sertifikalar sunan yüksek öğretim kurumlarıdır.

·  Sanat okulları, uygulamalı bilimler ve sanat üniversitelerine entegre edilmiştir. Mesleki lisans derecelerinin yanı sıra, sanat okulları ayrıca akademik lisans dereceleri, yüksek lisans dereceleri, ileri yüksek lisans dereceleri ve doktora programları sunmaktadır.

 ·  Tüm kurumlar, Avrupa Yüksek Öğretim Alanının ilkelerine göre yüksek öğretim sunar. Diploma programları, Hollanda ve Flanders Akreditasyon Kurumu (NVAO) tarafından akredite edilmiştir.     (yani resmi olarak tanınmaktadır).

Çoğu eğitim programının eğitim dili Hollandaca'dır. Eğitim dili İngilizce olan programlar lisans düzeyine oranla daha fazla yüksek lisans ve doktora düzeyinde bulunmaktadır. Genel olarak Flaman yüksek öğrenim kurumlarına kayıtlı uluslararası öğrenciler toplam uluslararası öğrencilerin yaklaşık % 12'sidir.


Dil Eğitimi

Belçika, dünyada pek çok öğrencinin eğitim amaçlı tercih ettiği ülkelerden biridir. Belçika'da çok yüksek standartlarda dil okulları ile okumak, bir öğrencinin kariyeri için son derece önemlidir. Üç dilli bir ülke olan Belçika'da Fransızca, Felemenkçe ve Almanca konuşan insanlarla tanışabilirsiniz. Belçika'da dil eğitimi almak isteyen öğrencilerin öncelikle uygun bir Belçika vizesi almaları gerekmektedir. Belçika büyükelçiliği veya konsolosluğunda yapılması gereken şartlardan biri de vize başvurusudur. Öğrenciler gerekli vize işlemlerini tamamladıktan sonra eğitim gezilerini planlayabilirler. Ancak vize almanın en önemli koşullarından biri bir dil eğitim okulu tarafından kabul ediliyor olmaktır. Öğrenciler bu kabul mektubunu aldıktan sonra vize işlemlerini başarıyla tamamlayabilirler.

Belçika'da dil eğitimi almak isteyenlerin Belçika dil okulu vizesi almaları gerekmektedir. Belçika kısa süreli dil okulu vizesi 3 aydan kısa süreli eğitim içindir ve Belçika uzun süreli dil okulu vizesi 3 aydan fazla dil eğitimi içindir. Bu süre zarfında Belçika'da haftada 20 saate kadar yaşama ve çalışma hakkı verir.

Belçika'da bir dil okulu için vize almak isteyenler, dil eğitimi alan bir kuruma kayıt yaptırmak zorundadır. Bu durumu belgelemeleri gerekir. Çalışma süresi boyunca Belçika'da kalmak için yeterli mali imkan olmalıdır. Belçika'da sosyal hayatı tehdit edebilecek bir sabıka kaydı bulunmamalıdır.

Belçika'da Felemenkçe, Almanca, Fransızcanın yanı sıra İngilizce, İspanyolca, İtalyanca öğrenebilirsiniz.

Belçika dil okulu vize başvurusu Belçika Vize Başvuru Merkezinde yapılmalıdır. Başvuru için öncelikle vize başvuru formu doldurulmalıdır. Daha sonra Vize Başvuru Merkezinden randevu alınmalıdır. Belçika dil okulu vizesi için gerekli evrakların randevu tarihine kadar hazır olması gerekmektedir. Belgelerin randevu tarihinde yetkililere teslim edilmesi gerekmektedir. Randevu tarihinde parmak izi verileri de sağlanmalıdır.

Neden Belçika'da bir dil okulu seçmelisiniz?

Birçok öğrenci dil öğrenmek için Belçika'yı tercih ediyor. Burası hem güvenli hem de yaşam standardı çok yüksek olan ülkelerden biri. En kozmopolit ülkelerden biri olan Belçika'da yaşam koşulları çok yüksek ve öğrenci hayatı çok keyifli. Konaklama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayan öğrenciler, özellikle başkent Brüksel'in modern atmosferinde oldukça keyifli bir eğitim dönemi geçirme fırsatı buluyor.

Belçika üç dilli bir ülke olduğu için burada farklı dillerde eğitim almanız mümkün. Eğitim bölgeye ve şehre göre mevcuttur. Eğitim kurumlarının çok iyi olduğu ülkelerde, işletme ve akademisyenlikte en iyi eğitim için fırsatlar bulabilirsiniz.

Devlet üniversitelerinde verilen eğitimlerin yanı sıra özel kurumlarda eğitim alma imkanları bulunmaktadır. Ancak devlet üniversiteleri genellikle dil eğitiminde geleneksel akademik yaklaşımları kullanır.

Expert - Etudes en France
Expert - Etudes en France

Başvuru - Kabul Şartları

Yüksek öğretime erişim Flaman toplumunda oldukça değerlidir ve kamu yüksek öğretim kurumlarında sunulan tüm ilk lisans ve yüksek lisans programları Flaman hükümeti tarafından sübvanse edilmektedir. Bu nedenle öğrenim ücretleri düşüktür ve mükemmel bir fiyat / kalite oranı bulunmaktadır. Öğrenim ücretleri için bazı genel kurallar vardır, ancak tüm kurumlar kendi fiyat ayarlamalarını yapar. Bu sebeple her programın farklı bir eğitim ücreti olabilir.

Belçika eğitim yapılanmasını tanımak için Belçika’nın üç bölgeye ayrıldığını bilerek durumu değerlendirmek gerekir : Brüksel- Başkent Bölgesi, Flaman Bölgesi ve Valon Bölgesi. Bu coğrafi ayırım Belçika’da üniversitelerin öğrenim harçları sistemini anlamak için önemlidir.

 Valon Bölgesindeki üniversitelerde, AB vatandaşı olmayan öğrenciler ARES ( Araştırma ve Yüksek Eğitim Akademisi) tarafından belirlenin bazı öğrenim harçlarını ödemek zorunda. Yine de bu harçlar AB vatandaşı öğrencilerin ödediğinin 5 katından fazla olamaz. 

Flaman Bölgesinde de AB vatandaşı olan ve olmayan öğrenciler farklı ücretler ödemek zorundadırlar ve tümü yıllık 906 Euro’dan başlamaktadır. Bu miktar AB vatandaşı öğrenciler için belirlenmiştir ve , AB vatandaşı olmayanların harçları organizasyonun kararına göre artabilir.  

KABUL ŞARTLARI

Yurtdışında edinilen niteliklerin çoğu doğrudan kabul sağlamaz. Bu, diplomanın bir Flaman diplomasına eşdeğer olarak otomatik olarak tanınmadığı ve bireysel bir başvuru prosedürünün ardından kabulün verilebileceği anlamına gelir. Lisans eğitiminin Flaman yüksek öğretim kurumlarındaki çalışmaları için, diplomanın verildiği ülkedeki üniversite çalışmalarına erişim sağlayan bir orta öğretim diploması temelinde kabul verilir. Diplomanızın yanı sıra, diplomanızın gerekçesi ile, diplomanın verildiği ülkedeki üniversite çalışmalarına kabul edilebileceğinizi belirten bir erişim beyanına ihtiyacınız olacaktır. Giriş sınavları tıp ve diş hekimliği (sadece Hollandaca öğretilir) ve sanat okulları için zorunludur. Bir lisans veya yüksek lisans programına kaydolmak istiyorsanız ve Flaman Topluluğu içinde verilen bir diploma aldıysanız, çevrimiçi bir başvuru göndermeniz gerekmez ve doğrudan kaydınızı başlatabilirsiniz. 

DİL SEVİYESİ

Eğitim dili İngilizce olan çoğu lisans ve yüksek lisans programı için B2 seviyesinde İngilizce gereklidir. B2 seviyesi, minimum TOEFL test puanının 510-559 (kağıt tabanlı) veya 72-94 (internet tabanlı) puanına eşittir. IELTS için minimum genel bant puanı 6.0'dır. Belirli çalışma programları için, özel dil gereksinimleri geçerlidir (örn. Dilbilim ve Edebiyatta Sanat Yüksek Lisansı). Hollandaca okumak istiyorsanız, çoğu lisans programı için B2 dil seviyesi gereklidir. C1 Düzeyi, bazı özel programlar için gereklidir (örneğin, Uygulamalı Dil Çalışmalarında Sanat Lisansı (de toegepaste taalkunde'da Sanat Lisansı).

EK GEREKSİNİMLER

Eğitim programına bağlı olarak, ek belgeler (örn. GMAT puanı, SAT puanı, kayıtların aktarılması, ..) gerekebilir. Flaman yüksek öğretiminde, her kurum kendi kabullerinden sorumludur. Bu, kabul koşullarının kurumlar ve çalışma programları arasında biraz farklılık gösterebileceği anlamına gelir. 

AKADEMİK TAKVİM

Akademik yıl Eylül ayında başlar: Uygulamalı bilimler (ve sanat) üniversitelerinde Eylül ortası ve üniversitelerde bir hafta sonra. Eğitim programlarının çoğu iki yarıyıla bölünmüştür. Her dönemin sonunda, o dönemin derslerinin (Ocak ve Haziran) bir final sınavı serisi vardır. Bir dersten başarısız olursanız, Ağustos ve Eylül aylarında üçüncü sınav döneminde tekrar alma fırsatınız vardır. Öğrenciler Şubat'ta yıl ortasında, Paskalya'da iki haftalık bir tatil yaparlar. Yaz aylarında, çoğu kampüs temmuz ortasından ağustos ortasına kadar kapalıdır. 

MÜKEMMEL YÜKSEK ÖĞRETİM

Beş Flaman üniversitesinin tamamı Times Higher Education ilk 400 (2020) arasında yer almaktadır. Altı Flaman yüksek öğretim kurumu, öncü Avrupa Üniversiteler Ağlarının üyeleridir. Yedi Belçika üniversitesi (Flaman ve Fransızca konuşan üniversiteler bir arada), Avrupa'daki en yenilikçi üniversiteler arasında ilk 100'de yer almaktadır (Reuters sıralaması). Bu, herhangi bir Avrupa ülkesinde kişi başına düşen en yüksek sayıdır.


Konaklama Seçenekleri

KONAKLAMA TÜRLERİ

Klasik bir öğrenci odasından (biz buna "kot" diyoruz) bir daireye veya hatta bir eve kadar, çalışmalarınızın süresine veya bütçenize bağlı olarak, özel konaklama (özel mülk sahiplerinden kiralama) ve oda kiralama arasında seçim yapabilirsiniz.

ÖZEL SEKTÖRDE KONAKLAMA

Web'de önceden konut seçenekleri araması yapılabilir. Ayrıca, varıştan hemen sonra, mahalleyi şahsen keşfederken, "kiralık" ("Te huur" tabelalarının asıldığını gördüğünüz yer) veya özel web siteleri ayrıcalığıyla konaklama arayışı içinde olmak da mümkündür. Daha pahalı konaklama türleri bulmak için genellikle bir emlak acentesi kullanılır.

YAŞAMAK İÇİN BİR YER BULMAK - GENEL YÖNERGELER

Flanders ve Brüksel'de, kampüste yalnızca sınırlı konaklama imkanı vardır. Öğrencilerin çoğu şehirdeki özel öğrenci evlerinde yaşıyor. Öğrenci konutu sıkıntımız yok, bu yüzden ayda 300-500 € arasında bir oda bulabilmelisiniz. Barınma arayan uluslararası bir öğrenci olarak ilk temas noktanız her zaman kurumunuz olmalıdır. Çoğu, uluslararası öğrenciler için, bir oda nasıl ve nerede bulunacağı konusunda tavsiyelerde bulunmayı da içeren konaklama hizmetleri sunar.

Varış gününde daimi odanıza taşınmak için net düzenlemeler yapmadıysanız, birkaç geceden bir haftaya kadar bir üniversite misafirhanesinde veya bir hostelde önceden bir oda ayırtmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, özellikle Eylül ayı civarında ve ikinci dönem başlamadan önce, pansiyonların kolayca dolabileceğini lütfen unutmayın.

ÜNİVERSİTE MİSAFİR EVLERİ

Üniversite konuk evleri, sınırlı bir süre için değişken fiyatlarla odalar sunmaktadır. Check-in saatleri, yeri, fiyatları ve konforu (ortak veya özel sıhhi, kahvaltı veya değil, ..) ile ilgili özel düzenlemeler geçerlidir.

BELÇİKA’DA YAŞAM MASRAFLARI

Yaşadığınız şehre bağlı olmakla birlikte Belçika’da yaşam masrafları kısmen farklılık gösterebilir.

Bütçenizin büyük kısmı konaklamaya gidecektir ve eğer çoğunlukla restoranlarda yemeye karar verirseniz, bazı restoranların gerçekten çok pahalı olabileceğinizi aklınızda tutun. Öğrenci gibi yaşayın, makarna ve kahveyle hayata tutunun!

Adil olmak adına, bazı öğrenci şehirlerinde yaşam masrafları şöyledir:

·        Antwerp: 780-1230€

·        Brüksel: 890-1300€

·        Gent: 750-1200€

·        Leuven: 800-1300€

·        Liege: 700-1100€

Belçika’da Konaklama

Öğrenci yurtlarında konaklama fiyatları uluslararası ortalamayla aynı çizgidedir ama konu özel sektör olduğunda hesaplar değişebilir.

Belçika’da konaklamak için 3 seçeneğiniz var:

·        Üniversite yurtları- kampüsten bir oda aylık 200-400€

·        Özel yurtlar- öğrenci için bir oda ortalama aylık 500€

·        Eğer biraz utangaçsanız, bir daire ya da stüdyo aylık 600-700€ arası tutabilir.

Ayrıca faturaları da unutmayın! Elektrik, su, internet gibi şeyler de aylık 150€ civarı eder.

 Yiyecek masrafları

Marketten alıp evde pişirmek en ucuz seçenektir. Lidl, Aldi ve Colyurt gibi ucuz marketlere giderseniz aylık ortalama mutfak masrafınız 300€ civarı edecektir.

Ara sıra dışarda yemek de gayet hoş bir seçenek olabilir ve Belçika’da kesinlikle paranıza değecektir. Ortalama bir restoranda bir öğün 8-15€ arası eder, eğer Antwerp’teyseniz daha bile az.

Örneğin Le Pain Quotidien restoran zincirinde, 4-16€ arası bir fiyata, çorba, salata, peynir tabağı ve soğuk et ve tatlı yiyebilirsiniz.

Eğer deniz ürünleri seviyorsanız La Mer du Nord / De Nordsee için heyecanlanmaya başlayın. Karides kroket, deniz salyangozu, balık çorbası, salamura ringa balığı, tütsülenmiş uskumru ve somon, sıcak yengeç ve tarak yemeklerini 8-10€ gibi bir fiyata yemeniz mümkün.

Ekstra masraflar

Diğer masrafların bazıları:

·        Aylık 35-50€ arası kitap masrafı,

·        Eğlence: aylık 50€ civarı,

·        Sigorta/sağlık: aylık 20-30€ şeklinde olabilir.

Ayrıca, ikinci el kitap almak isterseniz kampüsteki panolara bakabilirsiniz çünkü bazen bazı öğrenciler eski kitaplarını iyi bir fiyata satmak isteyebilir. Öğrencilerin ikinci el kitap alıp sattığı www.stubooks.be internet sitesini de takip edebilirsiniz. ( Hollanda versiyonu da mevcut.)

 

Expert - Etudes en France
Expert - Etudes en France

Sosyal Yaşam ve Olanaklar

NEDEN BELÇİKA’DA YAŞAM? - NEDEN BELÇİKA'DA EĞİTİM?

​Belçika tarihi, çok dilli kültürü ve çağdaş sanat profili ile uluslararası öğrencilere ideal bir ortam sunmaktadır. Yaşam giderleri açısından komşusu Fransa ve Almanya'dan daha ekonomiktir. Küresel bağlamda önemli bir pozisyona sahip olduğu için ekonomi ve uluslararası siyaset okumak isteyenler için de mükemmel bir seçenektir.  

Belçika Avrupa’da küçük bir ülke olmasına rağmen köklü üniversiteleriyle dünyanın en saygın diplomasına sahip ülkeler arasına girmiştir. Belçika’da Fransızca, Flemenkçe ve Almanca dilleri konuşulmaktadır. Ülke, dünyanın önde gelen pek çok kurumunu, şirketini, markasını toprakları içerisinde bulundurmaktadır. Uluslararası yatırımcıların merkezi noktasındaki ülke uluslararası öğrencilerin gelecekleri için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Pek çok gelişimin merkezi olan ülkede eğitim alan bir genç pek çok konuda farkındalık geliştirecek ve geleceğini en doğru şekilde planlayacaktır.

 Belçika tüm saydığımız bu sebepler nedeniyle üniversitelerinde çok sayıda uluslararası öğrenci eğitim almaktadır. Belçika’da okuyan bir öğrenci dünya çapında geçerli bir diplomaya sahip olmasının yanı sıra kendi çabasıyla ikinci hatta üçüncü bir yabancı dili öğrenme avantajına sahiptir. 

Pek çok alanda öğrenciye çok şey katan ülke, Avrupa’daki merkezi konumuyla da bilinmektedir. Bu ülkede okuyan öğrenciler trenle yapacakları düşük maliyetli gezilerle tüm Avrupa’yı gezme şansı yakalarlar. Belçika Schengen vizesine dahil bir ülke olduğu için ülkeye okumaya giden öğrenciler aldıkları bu vizeyle tüm Avrupa’yı gezebilmektedirler. Böyle bir şans gençlerin dünyaya bakış açılarını ve vizyonlarını geliştirecek önemli bir etkendir.

  YERLER

Belçika farklı kültürlere ve dillere ev sahipliği yapan karma bir ülke olduğu için dil ve kent seçimi en az üniversite seçimi kadar önemlidir. Ülkede Fransızca, Felemenkçe ve Almanca ana dil olarak konuşulmaktadır. Ayrıca Belçika’da İngilizce de yaygın olarak konuşulmaktadır. Küçük bir ülke olmasına rağmen, Belçika dünyanın en iyi 200 üniversitesinden 6'sına ev sahipliği yapmaktadır.​

Belçika'nın kozmopolit başkenti olan Brüksel, birçok ziyaretçiyi tarihi, yeni sanat akımı, mimarisi ve büyük şatoları ile büyülemektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra olağanüstü restorasyon çalışmaları sayesinde tarih ile modern çağın harmanı öğrenciler için uygun bir ortam oluşturmaktadır.

 Belçika’nın ikinci büyük şehri ve en büyük liman kenti Antwerp, her zaman Avrupa'nın en üst düzey sanat ve eğlence merkezi olmuştur. Barok döneminde Antwerp’te yaşamış, Peter Paul Rubens gibi birçok sanatçının eserlerinin sergilendiği müzeler dikkat çekmektedir. Antwerp Üniversitesi, ülkenin ekonomi, tıp ve hukuk alanında en iyi üniversitelerinden biridir.​

Gent daha küçük bir şehirdir, ancak Ortaçağ'da Avrupa'nın en büyük ve en zengin şehirlerinden biri olmuştur. Eski ile yeninin mükemmel karışımını oluşturan Gent, orta çağ cazibesini yitirmeden, aynı zamanda, ‘Gent Üniversitesi’ sayesinde, bir üniversite şehrinin genç ruhuna da sahiptir. ​

Belçika'nın kültürü, mutfağı; farklı dillerin konuşulması ve bünyesindeki üniversiteleri uluslararası öğrencilerin tercihidir. Avrupa’da siyasetin ve uluslararası ticaretin merkezidir, Avrupa Birliği Meclisi ve NATO Merkez Üssü bu ülkede bulunmaktadır. 

Brüksel, Avrupa Parlamentosu ve NATO merkezi olması sebebiyle uluslararası siyasetin odak noktalarındandır. Bu nedenle uluslararası ekonomi eğitimi için popüler ve ideal bir kenttir. Başka hiçbir Avrupa ülkesinin sahip olmadığı kadar çok ‘Michelin Yıldızına’ sahip restoranları dikkat çekmektedir. Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck ve Büyük Peter Bruegel gibi birçok ünlü sanatçının yaşadığı ve çalıştığı ülke olma dolayısıyla Belçika’da sanat önemli bir alandır. 

Ani sıcak soğuk hava değişimleri olmasıyla beraber Belçika'nın iklimi yıl boyunca oldukça ılımandır. Kışları çok soğuk ve yağmurludur.

Sigorta - Vize - Ulaşım Bilgileri

 Ülkemizde vize başvurularının red ile sonuçlanması durumunda en sıklıkla karşılaşılan sebep vize başvuru dosyasının doğru biçimde hazırlanmamasıdır. Konsoloslukların sıklıkla prosedür değiştirmeleri başvuranların hata yapmasını kolaylaştıran sebeplerinde başında gelmektedir.

Her ülkenin vize prosedürleri, evrak talepleri ve hazırlanacak dosya içerikleri farklılık göstermektedir. Ayrıca çok önemli bir fark da turistik vize işlemleri ve öğrenci vizesi başvuruları arasında mevcuttur. Öğrenci vizesi başvuru dosyası hazırlanması diğer başvurulardan farklı ve gerçekten uzmanlık, deneyim gerektiren özel bir prosedürdür.

Özellikle öğrenci olarak yurt dışına gidecek olanların çok daha titiz davranmaları gerekmektedir. En küçük evrak eksikliği veya dosya hazırlarken yapılan bir hata vize başvurusunun reddedilmesine sebep olabilmektedir.

Expert olarak yıllara dayanan deneyimle gerek uzun dönem öğrenci vizesi taleplerinizde gerekse turistik vize ihtiyaçlarınızda Vize Departmanımız ile hizmetinizdeyiz. Uzman arkadaşlarımız başvuru formlarının doldurulması, gerekli tüm evrakların toparlanması, başvuru ve mülakat aşamaları dâhil olmak üzere tüm evrelerde her tür talebiniz için yanınızda ve yardımcınız olacaklardır.

Aynı zamanda TÜRSAB'a kayıtlı A grubu seyahat acentesi olan kuruluşumuz öğrenci ve velilerimize gerek Seyahat – Sağlık – Eğitim sigortalarında gerekse her tür ulaşım hizmeti (bilet) konusunda sınırsız imkânlar sunmaktadır. Lütfen danışmanlarımızdan bu konuda bilgi isteyiniz.


Expert - Etudes en France