İtalya İçin Eğitiminizi Seçin !

Eğitim Sistemi

İtalya'da Eğitim = EXPERT !

İtalya, gerek eğitim çeşitliliği gerekse İngilizcenin eğitimde yaygın yer alması sebebiyle Türk öğrenciler tarafından her geçen gün artan bir şekilde talep görmektedir. Bu durumu destekleyen diğer bir unsur ise İtalya’da eğitim ücretlerinin diğer tüm emsallerinden daha düşük olmasıdır.

İtalya’da lisans eğitimi genellikle 3 yıl sürmektedir. Özellikle mimarlık, tasarım ve mühendislik alanlarında İtalya dünyanın en iyi üniversitelerini barındırmaktadır. Tüm üniversitelerde eğitim dili olarak İtalyanca görülmekle birlikte, son yıllarda artan uluslararası öğrenci sayısı ile İtalyan üniversitelerinin birçok bölümünde İngilizce dilinde de eğitim verilmektedir. Yüksek lisans programlarının süresi ise 2 yıl olup, meslek odaklı bir yıllık programlar da sunulmaktadır. Ayrıca İtalya’nın her bölgesinde dil eğitimi veren değişik özelliklerde çok sayıda kurum mevcuttur.

İtalya uzun ve köklü bir eğitim geçmişine sahiptir. İtalya son teknoloji ile donatılmış, modern üniversiteleri ile yükseköğrenimde yenilikçi çalışmalarda önemli bir rol üstlenmektedir. 

Ana eğitim dalı grupları beş farklı başlıkta toplanabilir :

  • Sağlık Bilimleri
  • Fen Bilimleri
  • Beşeri Bilimler
  • Sosyal Bilimler
  • Mühendislik Dalları

İtalya’da üniversitelerde çoğunlukla aşağıda sıralanan dört seviyede eğitim verilmektedir:          

  • Corsi di Diploma Universitario (Ön lisans programları)
  • Curso di Laurea (Lisans programları)
  • Curso di Laurea Magistrale (Yüksek lisans programları)
  • Corsi di Laurea Specialistica (Doktora programları)

İtalyan üniversitelerinin bağlı olduğu kuruluş Üniversite ve Bilimsel – Teknolojik Araştırmalar Bakanlığıdır. Üniversiteler bu bakanlıktan eğitimi iznine sahip olarak, aynı zamanda bakanlık tarafından denetlenmektedir.

İTALYA’DA ÜNİVERSİTE OKUMANIN AVANTAJLARI NELERDİR ?

İtalya Türkiye'den ulaşımı diğer birçok ülkeye göre daha kısa ve kolay olan bir seçenektir.

İtalya aynı şekilde Avrupa’nın birçok ülkesine kolay ulaşım imkânı sunmaktadır.

Zengin uzmanlık eğitimi seçenekleri ile Türk öğrenciler için önemli bir yurt dışı eğitim alternatifidir.

İtalya’da yükseköğrenim bu ülkede gelecek kurma imkânı da sunmaktadır.

Adedi 90'a yaklaşan çok önemli üniversiteleri ile İtalya çok geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Eğitim ücretleri diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Üniversiteden üniversiteye veya bölümden bölüme değişiklik göstermekle birlikte yıllık eğitim ücretleri 1000 ila 3500 Euro arasında değişmektedir.

İtalyan halkının genel eğitim seviyesinin yüksek oluşu olumlu bir unsurdur.

Ülkenin eşsiz tarihi ve kültürel dokusu öğrencilerin kişisel gelişimlerine de katkı sağlamaktadır.

Üniversitelerin büyük bir bölümünün aile gelir beyanı esasına göre harç bursu vermesi öğrenciler ve aileleri için önemli bir tercih kriteridir.

İtalya’daki devlet üniversitelerinin YÖK tarafından tanınıyor olması önemli bir avantajdır.

Köklü İtalyan üniversiteleri tecrübeli kadroları ile öğrencilere kaliteli eğitim programları sunmaktadırlar.

Üniversitelerin Yurtdışı prestijleri ve networkleri sayesinde birçok sektörde öğrencilerine %70-80 iş bulma imkânları sağlamaları önemli bir tercih sebebidir.

Üniversitelerin sektörlerle iş birliği içinde olarak öğrencilerine teorik eğitimin yanı sıra pratik deneyimler de kazandırmaları öğrenciler için çok faydalıdır.

Üniversitelerin uluslararasılaşma derecelerinin yüksek olması sayesinde öğrencilerin çok farklı uluslardan öğrencilerle birlikte okuma imkânı bulmaları gelecekteki mesleki yaşantıları için de fayda sağlayacaktır.


Dil Eğitimi

Bir yabancı dilin en kolay ve başarıyla öğrenileceği yer o dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkedir. Bu gerçekten hareketle İtalyanca öğrenmek ve/veya İtalyancasını geliştirmek isteyen öğrenciler için ilk hedef İtalya olmalıdır. İtalya’nın Avrupa Birliğinin üyesi olması İtalya için birçok konuda olduğu gibi eğitimde de belli başlı standartların oluşturulmasını ve kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bu husus öğrencilerin yararına olan bir çok uygulamanın ülkedeki tüm okullarda uygulanmasını sağlamıştır.

Aynı zamanda çok önemli bir turizm ve kültür ülkesi olan İtalya öğrencilere dil eğitimi için ülkede bulundukları süre içinde bambaşka bir kültürü yakından tanıma ve geçmiş çağlara farklı bir kültür yolculuğu yapma imkanı da vermektedir.

İtalyanca öğrenmenin bir başka avantajı ise diğer dillerin siyasi ve ekonomik önemleri olmasına rağmen, İtalyancanın bir kültür dili olması, sanatçıların, ressamların, şairlerin, yazarların, filozofların dili olması gösterilebilir. İtalyanca, Hint-Avrupa Dil Ailesinin Romans dilleri kolunda Latinceye en sadık kalanıdır, bu sebepten “Modern Latince” olarak da adlandırılmaktadır. Diğer Romans dilleriyle (İspanyolca, Portekizce, Fransızca gibi) büyük benzerlikler gösterir. İtalyancayı iyi öğrenen birisi diğer Romans Dillerini de kolayca öğrenebilir. Günümüzde İtalyanca, İtalya ve İsviçre’nin güneyinde yaşayan yaklaşık 60 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir.

İtalya dünyanın sayılı mutfaklarından birisine sahip olması ve ikliminin ülkemiz ikliminden çok farklı olmaması sebebiyle öğrencilerin daha kolay adapte olabildikleri ve uyum zorluğu yaşamadıkları bir seçenektir.

Dil eğitimi için seçilecek kurumların yerel ve uluslararası sertifika ve akreditasyonlara sahip olmaları, resmi kurumların denetimi altında faaliyet gösteriyor olmaları hangi kurumun seçilmesi gerektiği konusunda çok önemli belirleyicilerdir.

EXPERT olarak bu konuya azami dikkat ve özen göstererek, partner Dil Eğitim Kurumlarının eğitmenlerinin eğitim geçmişlerinden pedagojik formasyonlarına kadar tüm detaylar ile ilgilenmekteyiz.

İtalya Dil Eğitim seçeneklerini sitemizin ilgili bölümlerinde inceleyebileceğiniz gibi uzman danışmanlarımızla temas kurarak da bilgi alabilirsiniz !


Expert - Etudes en France
Expert - Etudes en France

Başvuru - Kabul Şartları

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİRME GARANTİSİ

İtalyan üniversitelerine girişte farklı dallar ve üniversiteler için farklı uygulamalar geçerlidir.

Öğrencilerin İtalyan üniversitelerine girebilmeleri için gerekli olan eğitim yeterliliğine sahip olmaları şarttır. İtalya’da Lisans başvuruları için en az 12 yıllık eğitimin tamamlanması zorunludur. 8+4 yani 8 yıllık zorunlu eğitimin (ilköğretim + ortaöğretim) ve 4 yıllık lise eğitiminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Öğrenci başvuru aşamasında henüz liseyi bitirmemiş ve lisenin dördüncü yılında okuyorsa, diplomanın okul tarafından verileceği zaman Başkonsolosluğa teslim edilmesi şartıyla okul Müdürünün imzasını taşıyan bir öğrenci belgesi ibraz etmelidir.

İtalya üniversiteleri kabul şartları ve İtalya’da üniversite okumak için gerekenler diğer uluslararası üniversitelere göre farklıdır. Özellikle Tıp, Veterinerlik ve Mimarlık lisans bölümleri için İtalya üniversiteleri, İtalya Eğitim Bakanlığı (MIUR) tarafından merkezi olarak yılda sadece 1 kez düzenlenen giriş sınavlarına katılım koşulu aramaktadır. Mühendislik, Tasarım, Dizayn gibi bölümler için ise üniversiteler genellikle kendi sınavlarını düzenlemektedirler bu uygulama her üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı bölümlere başvuru yapabilmek için ise herhangi bir sınava girmeye gerek yoktur. Öğrencinin başvurusu dosyasının akademik başarısına göre değerlendirilmektedir.

İtalya’da devlet üniversitelerine veya Türkiye’de denkliği olan özel üniversitelere başvuru yapan Türk öğrencilerinin, İtalyan Konsolosluğu’nda bulunan eğitim bölümünde diploma denklik işlemlerini yaptırabilmeleri için mutlaka Türkiye’de YGS sınavına (ilk sınav) girmiş ve barajı geçmiş olmaları gerekmektedir.

Yükseköğrenimlerini İtalyanca dilinde yapacak öğrencilerin İtalyanca dil bilgisi, İtalyan Kültür Merkezinde yapılan yazılı ve sözlü sınavlarla belirlenecektir. İtalya’da üniversite okumak için yeterli düzeyde İtalyanca bilme zorunluluğu vardır.

İngilizce bölümlerde okuyacak öğrencilerin TOEFL / IELTS sınavları ile dil seviyelerini belgelemiş olma zorunlulukları vardır. Bu koşullara sahip olan öğrenciler gerekli belgelerle ön başvuru yaptırabilirler. Ayrıca tüm üniversiteler İngilizce olarak tam lisans programları sunmasa da, birçoğu uluslararası öğrenciler için İngilizce ve İtalyanca kurslarında seçmeli dersler sunmaktadır.

İtalyan üniversitelerinde eğitim alacak olan öğrencilerin İtalyan Konsolosluğu’nda tamamlaması gereken Denklik (Dichiarazione di Valore) ve Pre-Enrollment işlemleri her yıl genelde Şubat ile Temmuz ayları arasında yapılmaktadır. Öğrenciler bu işlemler kapsamında bir üniversite, bir derece ve tek seviye seçme hakkına sahiptirler. Başvuru belgelerinin apostilli, noter tasdikli, İtalyancaya çevrilmiş seklinde olması gerekmektedir.

İtalya’da Üniversitelerin kontenjanları her akademik dönemde İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Üniversitelerin kontenjanlarının uygunluk durumuna göre öğrenciler istedikleri bölümlere başvurabilirler. Üniversitelerin son başvuru tarihleri her üniversiteye göre değişmektedir.


Konaklama Seçenekleri

Yurtdışında eğitim alan öğrencilerin başarılarında yaşam ve konaklama şartlarının çok büyük etkisi vardır. Öğrenciler çoğunlukla hayatlarında ilk kez bu kadar uzun süreyi yabancı oldukları bir şehirde tek başlarına yaşayacaklardır. Şehre ve yaşadıkları ortama ne denli uyum gösterdikleri, öğrencilerin başarıları ve mutlulukları üzerinde direkt etkili olmaktadır.

Yurtdışında eğitim alacak öğreniciler için en azından dört temel konaklama seçeneği vardır: Yurt, Aile Yanı Konaklama, Kiralık Daire ve Paylaşımlı Konaklama. Bu dört seçenek de birbirinden farklı deneyimler sunacağından öğrencilerin bu seçenekler arasındaki farklılıkları iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.

Konaklama seçeneklerinin maliyetleri, hangi şehirde, hangi semtte, ne boyutta ve hangi standartta bir tercih yapıldığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Doğal olarak büyük şehirdeki konaklama maliyetleri ile küçük bir yerleşim yeri, banliyö veya taşrada oluşacak maliyetler bir olmayacaktır.

Yurtta Konaklama

Yurtta konaklama Avustralya ve Yeni Zelanda gibi, öğrencilik deneyiminin daha çok Amerika'daki kolejlere benzediği, ülkelerde Kampüs Yurtlarında konaklama oldukça yaygındır. Avrupa'daki üniversite hayatına baktığımızda ise kampüs yaşamının daha az olduğunu görüyoruz. Bu sebeple, Avrupalı üniversitelerin öğrencilere yurt seçeneği sunması sıkça karşılaşılan bir durum değildir. Bu seçeneğin öğrencilere sunulduğu durumlarda da kampüs yurtları yerine çoğunlukla tek kişilik stüdyo dairelerden oluşan öğrenci rezidansları önerilmektedir.

Yurt seçeneğinin en güzel yanı öğrencilerin kendi yaş grubundan başka öğrencilerle aynı binada yaşıyor olmaları sayesinde kendilerini yalnız hissetmemeleri ve yeni arkadaşlıklar kurabilmeleridir. Yurtta konaklama odaların tek kişilik olması sayesinde öğrencilere istedikleri zaman yalnız kalabilme avantajını da sunmaktadır.

Aile Yanı Konaklama

Aile Yanında Konaklama seçeneğini tercih eden öğrencilerin en önemli avantajları bir ev-aile ortamı içinde yaşayacak olmalarıdır. Ana dili İngilizce olmayan bir ülkede bu konaklama türü öğrencilere yerel kültürü tanıma, ülkeye kolay entegrasyon ve yerel dili öğrenme gibi avantajlar da sunmaktadır. Ev ortamında ve konforunda yaşamak gibi bir avantajla beraber bu seçeneğin tek dezavantajı “bir başkasının evinde” yaşamaktan ötürü öğrencinin özgürlüğünün belirli oranda kısıtlı olmasıdır. Doğal olarak öğrenci evin saat ve yaşam kurallarına uymak durumunda olacaktır. 

Daire Kiralama

Diğer bir konaklama seçeneği olarak Daire Kiralama düşünülebilir. Özellikle daha geniş mekân ihtiyacı ve arayışı içinde olan öğrenciler için daha doğru bir seçenek olarak önerilmektedir. Daha yüksek özgürlük ve isteklere uygun şartlar ve mekân seçimi gibi avantajları olan bu seçeneğin dezavantajı ise öğrencinin yabancı olduğu bir şehirde tek başına kalacak olması, arkadaş edinme olasılığının daha az olmasıdır. Bu sebeple öğrencilere genellikle Daire Kiralama seçeneğini ilk yıldan sonra tercih etmeleri önerilmektedir. Ayrıca bu seçenekte öğrencinin evin temizliği, su-elektrik vb. tüm harcama ve faturalardan da tek başına sorumlu olacağı unutulmamalıdır.

Paylaşımlı Konaklama

Bu seçenek öğrencinin bir veya birkaç başka öğrenciyle birlikte bir daire veya ev kiralamasıdır. Ev kiralamış öğrenciler genellikle internet üzerinden ilan yoluyla kendilerine ev arkadaşı aramaktadırlar. Kira ve diğer giderlerin paylaşıldığı bu seçenek öğrencilere daha ekonomik bir çözüm sunmaktadır. Paylaşımlı Konaklama ekonomik avantajına karşın başka insanlarla ev paylaşmak sebebiyle önemli bir yaşamsal zorluk da getirmektedir. Zira tanıdığı veya tanımadığı başkalarıyla yaşam alanı paylaşımı öğrenci için özgürlük kısıtlanmasının yanı sıra örtüşmeyen yaşam ve hijyen alışkanlıklarıyla zorluk oluşturabilmektedir.

Bu seçenek kapsamında öğrencinin evde kendisine ait bir odası olmakla beraber diğer tüm alanların kullanımı diğer öğrenci veya öğrencilerle ortak olmaktadır.


Expert - Etudes en France
Expert - Etudes en France

Sosyal Yaşam ve Olanaklar

Genelleme yapmak zor olsa da İtalya’da üniversite eğitimi alan öğrenciler için toplam yaşam giderleri aylık 700 -1.000 Euro arasında değişmektedir. Bu ortalama gider değerlerine konaklama, yeme-içme masrafları, toplu taşıma, yerel seyahat ve belirli oranda eğlence de dâhil edilmiştir.

Öğrenciler tarafından yemek için ilk sırada tercih edilecek olan üniversite kafeteryaları “Mensa”lardır. En ucuz yemek seçeneği olarak görülen Mensa'dan başka pizzacılar ve sokak restaurantları da İtalya’da öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılan seçeneklerdir.

Ulaşım için İtalya’da öğrencilere “Abbonamento Mensile Studenti” denen aylık öğrenci aboneliği çıkartmaları tavsiye edilmektedir. Ulaşım maliyeti aylık 25 € - 30 € arasında değişmektedir.

Lisans – yüksek lisans öğrencilerinin haftada 20 saat çalışma hakkı bulunmaktadır. Öğrenciler bu part time çalışma sürelerini, Türkiye’deki üniversite öğrencileri gibi; okuldan artan zamanda garsonluk, bisikletle servis dağıtımı, mağaza, cafe gibi yerlerde çalışarak kullanabilmektedirler, ancak bu tür işleri kolaylıkla bulmak için İngilizce biliyor olmak yeterli değildir. Öğrencilerin okulda alacakları dersler İngilizce olsa bile gerek part time çalışma için gerek sosyal hayat için İtalyanca dilini öğrenmeleri önerilmektedir.

Günümüzde sanat, edebiyat, moda, yemek ve sinema başkenti olarak kabul edilen İtalya, yüzyıllar boyunca Avrupa uygarlıklarına ev sahipliği yapmış, Asya’dan Afrika’ya kadar dünyanın farklı noktalarına medeniyeti taşımış eşsiz bir kültür merkezidir. Öğrenciler için ise dünyanın en eski ve halen eğitim veren Bologna Üniversitesi ile özellikle hukuk, bilim, tıp, felsefe ve mühendislik alanlarında yüksek kaliteli öğretim sistemi ve uluslararası diploma seçenekleri ile tanınır. Mezuniyetten sonra İtalya’da çalışmak isteyenler, ülkede özellikle moda, otomotiv ve gıda sektörlerinde iş imkânları bulurken; İtalya dünya çapında ünlü Barilla, Ferrero, Dolce&Gabbana, Versace, Ferrari, Ducati gibi sayısız markaları ile de dikkat çekmektedir.

Dünya kültür ve tarihine büyük katkısı olan İtalya, özellikle Rönesans hareketi ile tüm Avrupa’yı etkisi altına alırken resim, edebiyat, mimari, bilim ve yemek gibi alanlarda çoğu ülke kültürünün gelişimine öncülük etmiştir. Ülke bugün, UNESCO Dünya Mirası Listesinde 53 kültürel öneme sahip alanla ilk sırada yer alırken, kültürel zenginliğini denizcilik ve ticarette öncü Venedik ve Cenevizlilere, Roma İmparatorluğu’nun Asya ve Afrika’ya kadar uzanan sınırlarına ve bozulmadan günümüze dek gelen gelenek ve göreneklerine borçludur. Ülkede resim, heykel ve mimari gibi görsel sanatlar; romanesk ve gotik sanattan, barok ve rönesansa kadar tarihin hemen her dönemine damga vururken, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, Caravaggio, Bernini ve Antonio Canova’nın dünya sanat tarihini de etkileyen ve gelişimine katkıda bulunan eserleri göz doldurur.

Mezuniyetten sonra İtalya’da iş bulmak ve yaşamak istiyorsanız, ülkede bölgelere hatta şehirlere göre değişen çok farklı kültürel çeşitliliği bir arada bulurken, özellikle Milano, Roma, Venedik, Torino gibi hem turistik hem de sektörel şehirlerin lüks yaşam koşulları ile dikkat çektiğini söylemekte fayda var. Her zaman şık ve bakımlı ‘İtalyan stili’ ile göz dolduran şehirlerde etrafınız moda dergilerinden çıkmış gibi görünen insanlarla çevrili olacaktır. İtalya’da ‘bella’ yani güzellik figürü, ülkenin özellikle kuzey kesimlerinde etkisini hissettirirken, otomobilden kıyafete, aksesuarlardan ev dekoruna ve mutfak kültürüne kadar her alanda karşımıza çıkmaktadır. İtalya günümüzde, düşük ücretli eğitim veren Avrupa’nın ve dünyanın en popüler seçeneklerinden birisini oluşturmaktadır.

Mezuniyetten sonra İtalya’da iş bulmak için en etkili yol profesyonel iş ağını geliştirebilmekten geçer. Zira ülkedeki işsizlik oranlarına bakıldığında İtalya’da çalışmak için kariyer imkânları arayan diğer mezunların yanında biraz daha fazla uğraşta bulunmak gerekmektedir. 60 milyonu geçen ülke nüfusunun yarısından fazlası ekonominin ve endüstrinin geliştiği Floransa, Milano, Roma, Torino ve Cenova gibi şehirlerde yoğunlaşırken ülkede bir iş bulup çalışabilmenin en kolay yolu İtalyanca bilgisinden geçer. Zira ülkede çok fazla insanın bilmediği İngilizce bilgisiyle ancak sınırlı sayıda işe başvurabilirken, işverenler ikinci bir dil olarak İtalyancayı da talep etmektedirler. İtalya'da eğitim alırken part-time çalışma fırsatını kullanmış olmak veya uluslararası şirketlerde stajlar yapmış olmak iş ararken öğrencilere önemli avantajlar sağlayacaktır.


Sigorta - Vize - Ulaşım Bilgileri

Ülkemizde vize başvurularının red ile sonuçlanması durumunda en sıklıkla karşılaşılan sebep vize başvuru dosyasının doğru biçimde hazırlanmamasıdır. Konsoloslukların sıklıkla prosedür değiştirmeleri başvuranların hata yapmasını kolaylaştıran sebeplerinde başında gelmektedir.

Her ülkenin vize prosedürleri, evrak talepleri ve hazırlanacak dosya içerikleri farklılık göstermektedir. Ayrıca çok önemli bir fark da turistik vize işlemleri ve öğrenci vizesi başvuruları arasında mevcuttur. Öğrenci vizesi başvuru dosyası hazırlanması diğer başvurulardan farklı ve gerçekten uzmanlık, deneyim gerektiren özel bir prosedürdür.

Özellikle öğrenci olarak yurt dışına gidecek olanların çok daha titiz davranmaları gerekmektedir. En küçük evrak eksikliği veya dosya hazırlarken yapılan bir hata vize başvurusunun reddedilmesine sebep olabilmektedir.

Expert olarak yıllara dayanan deneyimle gerek uzun dönem öğrenci vizesi taleplerinizde gerekse turistik vize ihtiyaçlarınızda Vize Departmanımız ile hizmetinizdeyiz. Uzman arkadaşlarımız başvuru formlarının doldurulması, gerekli tüm evrakların toparlanması, başvuru ve mülakat aşamaları dâhil olmak üzere tüm evrelerde her tür talebiniz için yanınızda ve yardımcınız olacaklardır.

Aynı zamanda TÜRSAB'a kayıtlı A grubu seyahat acentesi olan kuruluşumuz öğrenci ve velilerimize gerek Seyahat – Sağlık – Eğitim sigortalarında gerekse her tür ulaşım hizmeti (bilet) konusunda sınırsız imkânlar sunmaktadır. Lütfen danışmanlarımızdan bu konuda bilgi isteyiniz.

Expert - Etudes en France