Kanada İçin Eğitiminizi Seçin !

Eğitim Sistemi

Kanada'da Eğitim = EXPERT !

Kanada, sunmuş olduğu zengin eğitim çeşitliliği ve okullarının kalitesi ile Türk öğrenciler için çok önemli bir yurt dışı eğitim seçeneği durumundadır. Eğitim ücretlerinin makul düzeylerde oluşu, okullarının dünya sıralaması içindeki yerleri ve programlarının tanınırlıkları Kanada’nın öncelikli olarak tercih edilmesini sağlayan diğer faktörlerdir. Kanada’da çok sayıda özel ve devlet üniversitesi YÖK tanınırlığına sahiptirler. Kanada’nın resmi dili hem İngilizce hem Fransızca olduğu için öğrenciler Kanada’da bu iki dilde de üniversite eğitimi alabilirler. Kanada’nın Fransızca konuşan nüfusunun büyük çoğunluğu (yüzde 75) ülkenin doğusundaki Québec eyaletinde yaşamaktadır ancak Fransızca ülke çapında hemen tüm bölgelerde de konuşulmaktadır.

Birleşmiş Milletler ve Economist Intelligence Unit’e göre Kanada, 1994 yılından bu yana belirli bazı kriterlere göre dünyanın ilk on ülkesi içinde yer almaktadır. Kanada, kaliteli eğitime erişim, yüksek ömür beklentisi, düşük suç ve şiddet oranı gibi kriterlerden özellikle yüksek notlar almaktadır. Buna ek olarak, Kanada’nın en büyük şehirleri olan Toronto, Vancouver ve Montreal; temizlik, güvenlik, kültürel etkinlikleri ve cazip yaşam biçimleri sebebiyle yaşamak ve çalışmak için dünya standartlarında şehirler olarak tanımlanmaktadırlar.

Kanada’da yükseköğrenim kurumları iki ana grupta incelenebilirler. Mesleki eğitime ağırlık veren Kolejler (College) / Uygulamalı Bilimler Okulları ve Araştırma Üniversiteleri. Kolej eğitiminin sonunda üniversiteye geçerek eğitimi 2+2 yılda tamamlayarak mezun olmak da mümkündür.

Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora (BA, BSc, MA, MSc, PhD, vs.) programları sunulmaktadır. Üniversitelerde eğitim programı akademik ve araştırma odaklı kurgulanmıştır. Bu kurumlarda ayrıca yarı zamanlı ve tam zamanlı sertifika ve diploma programları da sunulmaktadır.

Kanada’da bazı üniversitelerde sene içerisinde 3 dönem olabilir. Yani isteğe bağlı olarak yaz döneminde de ders alıp 4 yıllık bir bölümü 2,5 senede bitirme imkânı vardır. 

Kolejler de teknik ve uygulamalı alanlarda eğitim ve sertifikalar verilir. Bu sertifikaların çoğu Foundation Certificate olarak adlandırılır. Bu sertifika programları lise not ortalaması yüksek olmayan öğrencilerin not ortalamalarını yükseltmeleri veya eğitim almak istedikleri alanı henüz seçememiş öğrencilerin genel alanlarda bilgi edinmeleri için tasarlanmıştır.

Diploma programları da Kanada’da teknik eğitim alan öğrenciler için oldukça önemlidir. Fakat Kanada’da iş deneyimi de, eğitim seviyesi de çok önemlidir. Kanada genç nüfus için birçok iş imkânı sunmaktadır. Bu yüzden Kanada hükümeti gençlerin bir an önce iş gücüne katılmasını istemektedir. Devlet öğrencilerin pratiğe dayalı kısa süreli teknik ve uygulamalı eğitimler almasını desteklemektedir. Kolejler de öğrenciler Kanada’da çok önemli olan iş deneyimi kazanma şansını elde ederler. Bunun yanı sıra Kolejler üniversitelerden daha ucuz ve daha az sayıda öğrenci ile eğitim vermektedirler.

Kanada’daki okulların %95’i devlet okuludur ve bu okullarda akreditasyon sistemi aynıdır. Bu yüzden öğrenciler mezun olduktan sonra eğitim seviyelerinde herhangi bir farklılık bulunmaz. Programlar arasındaki tek fark aldıkları eğitimin pratik veya teorik eğitime dayanıyor olmasıdır.

Kanada’da okullar Ministry of Advanced Education and Skills Development denetim ve gözetiminde faaliyet göstermektedirler. Okullardaki eğitim programları ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda açılır ve eğitim alacak kişi sayısı buna göre belirlenir. Böylelikle iş hayatına girecek mezun öğrenci sayısı hükümetin kontrolü altındadır. Ayrıca Kanada hükümeti, öğrencilerin kaliteli eğitim alması için okulları düzenli olarak belirli kalite standartları doğrultusunda denetler.

Kanada’da eğitim dönemleri Eylül ve Ocak aylarında başlar. Fakat nadir durumlarda bazı programlar Mayıs ayında da başlayabilir. Kanada’da eğitime talep fazla olduğu için başvurular son ana bırakılmamalıdır.

Türkiye’de lisans eğitimi tamamlamış kişiler WES ve ICAS’e lisans diplomaların denkliği için başvurabilirler. Böylelikle Türkiye’de aldıkları lisans diplomaları Kanada’da geçerli olur ve o alanlarda da çalışma imkânı kazanabilirler. Fakat Hukuk ve Tıp bölümlerinden mezun öğrencilerin, diploma denkliğine başvurmaları mümkün olmamaktadır.

Özellikle son yıllarda Kanada yüksek lisans programları Türk öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. YÖK denkliği olması, çalışma izni sunması ve en önemlisi eğitim sonrası göçmenlik izni vermesi gibi nedenler bu tercih sıklığını oluşturmaktadır.

KANADA LİSELERİ

Kanada liselerinin öğrencilere sundukları, AP( Advanced Placament), IB (International Baccalaureate) vb. gibi programları sayesinde öğrenciler lise sonrası dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alabilmektedirler. Öğrenciler alacakları güçlü akademik eğitimin yanında ilgi duydukları sanat ve spor alanlarında da Türkiye’de aldıkları eğitimlerini devam ettirebilir, yeni aktivitelere katılarak başarı elde edebilirler. Öğrenciler bu aktivitelerden sağladıkları başarılarla, akademik bursların yanında sanat ve spor bursları kazanabilir, uluslararası yarışmalara katılabilirler. Bu aktiviteler akademik başarılarla birlikte öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimine de katkı sağlar.

Öğrenciler lise eğitimlerinin tümünü Kanada’da gerçekleştirebilecekleri gibi yalnızca bir yıllık süre için lise değişim programına da katılarak deneyim kazanabilirler. Öğrenciler yurtdışında gittikleri okullarda yerel ailelerin yanında kalarak ailenin bir bireyi gibi hem gittikleri ülkenin kültürünü yaşayarak öğrenme, hem de yerel dilde pratik yapma imkânına sahip olurlar. Öğrenciler okuldan sonra okulun sanat ve spor aktivitelerine katılarak zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamanın yanında sosyal ilişkileri kuvvetli bireyler haline gelirler. Tüm bunların yanında öğrenciler ülkelerine geri döndüklerinde bir üst sınıftan, yıl kaybı olmadan eğitimlerine devam edebilirler.

Kanada’da liseler, devlet liseleri, özel liseler ve yatılı liseler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadırlar. Kanada liseleri verdikleri son derece kaliteli eğitim ve dil avantajı ile yabancı öğrencilerin gözdesi olan ülkelerden birisi konumundadır. Kanada'nın en büyük şehirlerinden Montreal, Paris'ten sonra dünyada Fransızca konuşulan ikinci büyük şehirdir. Bu yüzden Kanada, yurtdışında hem İngilizce hem de Fransızca olarak eğitim almak isteyen öğrencilerin ve ailelerinin ilgisini çekmektedir.

Kanada’da eğitime harcanan bütçenin çok yüksek olduğunu ve standartların çok iyi olduğunu göz önünde bulundurursak Türk öğrenciler için de Kanada liselerini tercih etmek uygun bir seçenek olacaktır. Kanada’da öğretmenlik yapabilmek için aynı doktorluk gibi üniversite eğitiminin ardından alınan ekstra bir uzmanlık eğitimi gerekmektedir. 2 veya 3 yıl süren bu uzmanlık eğitimine kabul oldukça zordur. Çocukların ve gençlerin yetiştirilmesinde çok büyük rol oynayan öğretmenlik mesleğinin en ciddiye alındığı ülkelerden biri olan Kanada’da eğitim de oldukça standarttır. Her şehirde ‘district’ olarak adlandırılan bölge okulları bulunur. Her district nüfusun ve bölgenin büyüklüğüne göre 4-10 arası okula sahiptir. Öğrenciler aynı müfredat ve kitaplarla eğitim alır ve aynı sorularla imtihan olurlar. Devlet liselerinde öğrencilerin zorunlu almaları gereken matematik, bilim, edebiyat gibi derslerin yanında ilgi alanlarına yönelik seçmeli dersler de sunulur. Bilgisayar, tasarım, yemek pişirme, moda tasarım gibi pek çok özel ilgi dersi aynı zamanda öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine de imkân verir. Devlet liselerinin pek çoğu belirli bir kontenjan dâhilinde yabancı öğrenci kabul etmektedir.

Okulların bir kısmı sadece İngilizce seviyesi çok iyi olan öğrencileri kabul ederken bir kısmı İngilizce seviyesi başlangıç düzeyinde olan öğrencileri bile alıp hazırlık eğitimi sunmaktadır. Kanada’da lise eğitimi için yabancı öğrencilerin de en çok tercih ettiği lise türü devlet liseleridir.

Kanada’da Sertifika ve Diploma Programları

Kanada’da hemen hemen her alanda sertifika programı bulmak mümkündür. Sertifika ve diploma programları akademik seviye olarak aynı olmakla birlikte süre olarak birbirlerinden farklıdır. Diploma programları daha uzun sürelidir.

Sertifika programları kolejler ve üniversiteler tarafından sunulur. Program içerikleri oldukça kapsamlı, uygulama odaklı ve günceldir. Kanada’da sunulan birçok programa uluslararası öğrenciler de kabul edilmektedir.

Kanada’da sunulan sertifika ve diploma programları 2 çeşittir:

  • Lisans öncesi Sertifika ve Diploma Programları
  • Lisans sonrası Sertifika ve Diploma Programları

Lisans Öncesi Sertifika ve Diploma Programları:

Bu programlar daha çok devlet kolejleri tarafından verilmekte olup oldukça başarılı programlardır. Program süresi 2 ya da 3 yıl olabilmektedir. Öğrencilerin istedikleri alanda eğitim alabilecek program çeşitliliği mevcuttur. Birçok öğrenci kolejde diploma programı okuduktan sonra Kanada’da birçok kurumda rahatlıkla iş bulabilmektedir. Diploma programları daha çok teknik alandaki insan kaynağını sağlamak üzere tasarlanmış programlardır. 2 ya da 3 yıl mühendislik tabanlı programlar öğrencilere teori bilgiden çok uygulamalı ve staj içeren harika programlardır. Öğrencilerin birçoğu staj yaptığı işyerinde de çalışma olanağına kavuşurlar. Öğrenciler isterse üniversite eğitimine Kanada’nın önde gelen üniversitelerinde devam ederek lisans derecesi almaya da hak kazanırlar. Diploma programlarıyla üniversiteye geçiş yapmanın en önemli avantajlarından biri, oldukça rekabetçi olan Kanada üniversitelerine ve bölümlerine direkt yerleşebilecek not ortalamasına ve İngilizce seviyesine sahip olmayan öğrenciler, diploma programlarından mezun olduktan sonra bu prestijli üniversitelere geçiş yapabilmektedirler.

Aynı zamanda 2 ya da 3 yıllık diploma programlarından mezun olan öğrenciler 3 yıla kadar yasal çalışma izni alabilirler. Yani diploma programını bitirdikten sonra 3 yıl kadar çalışıp ondan sonra da üniversite eğitimine devam etme imkânı bulunmaktadır.

Lisans Sonrası Sertifika ve Diploma Programları :

Lisans Sonrası programları daha çok belli bir alanda uzmanlaşmak ya da pratik bilgiler edinmek isteyen lisans mezunu öğrencilerin tercih ettiği programlardır. Akademik çalışmayı, uygulamalı öğrenme ile birleştirirler. Ders içeriği, hem ekip projelerini hem de bireysel çalışmaları içerir.

Çoğu lisans sonrası program 1 yıl sürdüğü halde, bazıları 2 yıla kadar uzun olabilir. Programların çoğu kariyer odaklıdır. Eğitimler belli alanlara ayrılmış fakültelerde verilir.

Diploma programları oldukça esnek, küçük sınıflarda veya teknik anlamda tam donanımlı, sınıf arkadaşlarıyla daha kişiselleştirilmiş sınıflarda verilir. Öğrenciler eğitim alırken, eğitimin bir parçası olarak endüstri tabanlı uygulamalı bir çalışmaya da alınırlar. Böylece öğrenciler gerçek bir çalışma deneyimi de edinmiş olurlar. Öğrenciler eğitim sonrası bu yerlerde çalışmaya devam ederler.

1yıllık lisans sonrası sertifika programlarından sonra 1 yıl, 2 yıllık lisans sonrası sertifika programlarından sonra ise 2 ya da 3 yıl yasal çalışma izni elde edilmektedir.


Dil Eğitimi

Kanada dil okulları, yeni bir dil öğrenmek isteyen yabancı öğrenciler için ESL - English as a Second Language ve FSL - French as a Second Language olmak üzere iki farklı kurs imkânı sunmaktadırlar. Kanada’da dil eğitimi almak isteyen öğrenciler için çok sayıda farklı özelliklere sahip program seçenekleri bulunmaktadır. Hızlandırılmış kısa süreli programlardan uzun akademik dil hazırlık kurslarına kadar çok geniş bir yelpaze öğrencilerin tercihine sunulmaktadır. Kanada’da eğitim almayı düşünenler için dil kursları, araştırmaya ve pratiğe dayalı eğitimlerini gramer, konuşma, yazma, anlama ve okumayla pekiştirirler. İngilizce eğitim seçenekleri daha yaygın olarak sunuluyor olsa da Fransızca eğitim almak isteyen öğrenciler için yeterince kurs ve program seçeneği de bulunmaktadır. Dil eğitim programları üniversiteler bünyesinde sunulduğu gibi özel dil eğitim kurumları tarafından da çok başarılı ve amaca uygun dil kursları ve gençler için yaz okulları organize edilmektedir.

Fransızca dil eğitimi için en ideal şehir Quebec City’dir. Kanada’da sadece Fransızcanın resmi dil olduğu tek eyalet olan Quebec eyaletinin başkenti olan şehir, surları ve eski şehir merkezi ile UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Eğitiminiz sırasında hafta sonlarınızı şehrin geneline yayılan müzeler, sanat galerileri, parklar ve tarihi mekânları gezmek için kullanabilirsiniz. Diğer bir seçenek olan Montreal, Paris’ten sonra dünyanın Fransızca konuşan ikinci büyük şehridir. Hem İngilizce hem de Fransızca eğitim alabileceğiniz şehir, Kanada dil okulları açısından son derece zengindir.

Kanada’yı dil eğitimi için seçmenizi sağlayacak nedenler şöyle sıralanabilir :

  • Modern teknolojilere yer veren eğitim metotları
  • 6 aydan uzun süreli dil eğitimlerinde çalışma izni
  • Yaşam kalitesinin çok yüksek olduğu şehirlerde bulunma imkânı
  • Güvenli bir ortamda eğitim imkânı
  • Değişik ülkelerden gelen öğrencilerle tanışma imkânı
  • Kaliteli eğitim kurumlarında ders alma avantajı
  • Ders dışı zamanlarda da İngilizceyi aktif kullanabilme şansı
  • Konaklama seçeneklerinin çeşitliliği


Expert - Etudes en France
Expert - Etudes en France

Başvuru - Kabul Şartları

Kanada’da Türkiye’den farklı olarak tek bir merkezi üniversite sınavı yapılmamaktadır. Buna karşılık her üniversitenin kendi belirlediği öğrenci kabul şartları bulunur. Bunlar arasında yabancı öğrenciler için en önemlileri İngilizce yeterlilik seviyesi ve not ortalamasıdır. Kanada’da üniversite okumak isteyen yabancı öğrenciler İngilizce yeterlilik seviyelerini uluslararası sınavlar ile belgelemek zorundadırlar. Bunlar TOEFL, IELTS veya CAEL olabilir. Bu amaçla üniversite kabul komiteleri öğrencilerin bazı standart testleri almalarını isterler. Her okulun kabul ettiği standart testler ve istenilen minimum skorlar üniversitelerin kabul koşullarında belirtilmektedir. Fransızca yeterlilik için Kanada’daki üniversitelerin öğrencilerden talep ettiği standart bir test tipi bulunmamaktadır. Fransızca eğitim veren her okulun kendi belirlediği Fransızca yeterlilik kriterleri geçerlidir.

Kanada’da üniversiteler genellikle Eylül ve Mayıs ayı arasında eğitim vermektedirler. Bazı okullar ise sene içerisinde 3 dönem eğitim vermektedirler. Eylül dönemi için son başvuru tarihi Ocak ve Nisan ayları arasında değişir. Ocak dönemi başvurusu için ise son başvuru tarihi bir önceki senenin eylül ayıdır.

Başvuru koşulları her okul için değişiklik gösterir. Hatta her eyalette farklı başvuru koşulları vardır. Örneğin Kanada’nın doğusunda Ontario eyaletinde bulunan çoğu üniversiteler için başvurular direkt olarak üniversiteye değil tüm üniversiteler adına işlemleri yürüten Ontario Başvuru Takip Merkezine (Ontario Universities Application Centre –OUAC) yapılması gerekmektedir. Diğer yandan başvuruları doğrudan kabul eden üniversiteler de bulunmaktadır. Diğer eyaletlerde ise yükseköğretim kurulunun kabul koşullarına göre evrak listesi hazırlanır ve direk kuruma gönderilir.

Kanada’da yüksek lisans yapmak için üniversite başvurularını direk olarak seçtiğiniz okullara yapmanız gerekir. Zira ülkede İngiltere’de ki UCAS gibi merkezi bir başvuru sistemi yoktur. Ancak her şehre ve bölgeye göre değişen kayıtlarda, örneğin Ontario’da, şehirdeki tüm üniversiteleri toplu şekilde görebileceğiniz ve başvuru yapabileceğiniz OUAC gibi bir sistem mevcuttur.

Her seviyedeki (dil, college, lisans, yüksek lisans, doktora) eğitim başvurularınız için uzman danışmanlarımız size memnuniyetle hizmet vermeye hazırdırlar !


Konaklama Seçenekleri

Yurtdışında eğitim alan öğrencilerin başarılarında yaşam ve konaklama şartlarının çok büyük etkisi vardır. Öğrenciler çoğunlukla hayatlarında ilk kez bu kadar uzun süreyi yabancı oldukları bir şehirde tek başlarına yaşayacaklardır. Şehre ve yaşadıkları ortama ne denli uyum gösterdikleri, öğrencilerin başarıları ve mutlulukları üzerinde direkt etkili olmaktadır.

Yurtdışında eğitim alacak öğreniciler için en azından dört temel konaklama seçeneği vardır: Yurt, Aile Yanı Konaklama, Kiralık Daire ve Paylaşımlı Konaklama. Bu dört seçenek de birbirinden farklı deneyimler sunacağından öğrencilerin bu seçenekler arasındaki farklılıkları iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.

Konaklama seçeneklerinin maliyetleri, hangi şehirde, hangi semtte, ne boyutta ve hangi standartta bir tercih yapıldığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Doğal olarak büyük şehirdeki konaklama maliyetleri ile küçük bir yerleşim yeri, banliyö veya taşrada oluşacak maliyetler bir olmayacaktır.

Yurtta Konaklama

Yurtta konaklama Avustralya ve Yeni Zelanda gibi, öğrencilik deneyiminin daha çok Amerika'daki kolejlere benzediği, ülkelerde Kampüs Yurtlarında konaklama oldukça yaygındır. Avrupa'daki üniversite hayatına baktığımızda ise kampüs yaşamının daha az olduğunu görüyoruz. Bu sebeple, Avrupalı üniversitelerin öğrencilere yurt seçeneği sunması sıkça karşılaşılan bir durum değildir. Bu seçeneğin öğrencilere sunulduğu durumlarda da kampüs yurtları yerine çoğunlukla tek kişilik stüdyo dairelerden oluşan öğrenci rezidansları önerilmektedir.

Yurt seçeneğinin en güzel yanı öğrencilerin kendi yaş grubundan başka öğrencilerle aynı binada yaşıyor olmaları sayesinde kendilerini yalnız hissetmemeleri ve yeni arkadaşlıklar kurabilmeleridir. Yurtta konaklama odaların tek kişilik olması sayesinde öğrencilere istedikleri zaman yalnız kalabilme avantajını da sunmaktadır.

Aile Yanı Konaklama

Aile Yanında Konaklama seçeneğini tercih eden öğrencilerin en önemli avantajları bir ev-aile ortamı içinde yaşayacak olmalarıdır. Ana dili İngilizce olmayan bir ülkede bu konaklama türü öğrencilere yerel kültürü tanıma, ülkeye kolay entegrasyon ve yerel dili öğrenme gibi avantajlar da sunmaktadır. Ev ortamında ve konforunda yaşamak gibi bir avantajla beraber bu seçeneğin tek dezavantajı “bir başkasının evinde” yaşamaktan ötürü öğrencinin özgürlüğünün belirli oranda kısıtlı olmasıdır. Doğal olarak öğrenci evin saat ve yaşam kurallarına uymak durumunda olacaktır. 

Daire Kiralama

Diğer bir konaklama seçeneği olarak Daire Kiralama düşünülebilir. Özellikle daha geniş mekân ihtiyacı ve arayışı içinde olan öğrenciler için daha doğru bir seçenek olarak önerilmektedir. Daha yüksek özgürlük ve isteklere uygun şartlar ve mekân seçimi gibi avantajları olan bu seçeneğin dezavantajı ise öğrencinin yabancı olduğu bir şehirde tek başına kalacak olması, arkadaş edinme olasılığının daha az olmasıdır. Bu sebeple öğrencilere genellikle Daire Kiralama seçeneğini ilk yıldan sonra tercih etmeleri önerilmektedir. Ayrıca bu seçenekte öğrencinin evin temizliği, su-elektrik vb. tüm harcama ve faturalardan da tek başına sorumlu olacağı unutulmamalıdır.

Paylaşımlı Konaklama

Bu seçenek öğrencinin bir veya birkaç başka öğrenciyle birlikte bir daire veya ev kiralamasıdır. Ev kiralamış öğrenciler genellikle internet üzerinden ilan yoluyla kendilerine ev arkadaşı aramaktadırlar. Kira ve diğer giderlerin paylaşıldığı bu seçenek öğrencilere daha ekonomik bir çözüm sunmaktadır. Paylaşımlı Konaklama ekonomik avantajına karşın başka insanlarla ev paylaşmak sebebiyle önemli bir yaşamsal zorluk da getirmektedir. Zira tanıdığı veya tanımadığı başkalarıyla yaşam alanı paylaşımı öğrenci için özgürlük kısıtlanmasının yanı sıra örtüşmeyen yaşam ve hijyen alışkanlıklarıyla zorluk oluşturabilmektedir.

Bu seçenek kapsamında öğrencinin evde kendisine ait bir odası olmakla beraber diğer tüm alanların kullanımı diğer öğrenci veya öğrencilerle ortak olmaktadır.


Expert - Etudes en France
Expert - Etudes en France

Sosyal Yaşam ve Olanaklar

Dünyanın en güvenilir ülkelerinden biri olan Kanada, sahip olduğu sosyal ve kültürel imkânları, uygun yaşam tarzıyla öğrenciler için ideal eğitim ülkelerinin başında gelmektedir. Yaşam şartlarının uygunluğu ve eğitime dayalı göçmenlik veren bir ülke olması sebebi ile her yıl daha çok öğrenci eğitim için Kanada’yı tercih etmektedir. 30 milyonu aşan nüfusu ve iki farklı resmi diliyle Kanada, eğitim konusunda da öğrencilerine seçenekler sunmakta, İngilizce ve Fransızca eğitim veren kuruluşları sayesinde daha çok öğrenciye hitap etmektedir.

İş İmkânları

Kanada’da fiziksel iş gücü gerektiren ve tehlike içeren meslekler diğerlerine göre daha çok kazanç sağlamaktadırlar. İşletmecilik, Otelcilik vb. dalların mezunları yılda 35 - 40.000 Dolar arası ücret alırken Teknik Alanlardan, Sağlık Bilimlerinden, Mühendislik Bilimlerinden mezun olanlar yıllık yaklaşık 65 - 70.000 Dolar kazanma imkânına sahiptirler. Aynı şekilde polisler, itfaiyeciler ve sağlık görevlileri de mesleki tehlike içeren işler yaptıkları için maaşları daha fazladır.

Türk öğrenciler için Kanada’da üniversite okumanın cazip taraflarından biri de Kanada hükümetinin yabancı öğrencilere mezuniyet sonrası ücretli çalışma imkânı sağlamasıdır. Bu imkân Montreal, Toronto ve Vancouver gibi büyük şehirlerde 1 yıl ile sınırlandırılmışken Kanada’nın diğer tüm şehirleri için 2 ila 3 yıldır. Öğrenciler bu sayede Kanada’da okudukları bölüm ile ilgili iş tecrübesi edinme fırsatı bulabilmektedirler.

Mezuniyet sonrası çalışma programının Kanada’da iş tecrübesi kazandırmasının yanı sıra yabancı öğrenciler için sağladığı diğer bir avantaj ise öğrencilere mezuniyet sonrası çalışma izinleri dolmadan ya da dolduktan sonra çalışmakta oldukları şirketlerde daimi olarak işe başlama fırsatı sunmasıdır. Kanada’lı şirketlerde çalışmaya başlayan öğrenciler Kanada’nın bazı eyaletlerinde geçerli olan PNP (Provincial Nominee Program) adı verilen programa başvurmaya hak kazanırlar.

Yurtdışında üniversite okumak isteyen uluslararası öğrenciler için Kanada okulları, mezuniyetten sonra kariyer imkânları ile göz doldurur. Her yıl 250,000’e yakın göçmene iş imkânı sunan ülkede, bir üniversiteden mezun olan öğrenciler en az 8 ay ile en fazla 3 yıla kadar iş aramak ve çalışmak için Kanada’da kalabilirler. Kanada’da çalışmak isteyen ve bir öğrenim kurumundan yeni mezun öğrencilerin ilk 6 ay içerisinde iş bulma oranları oldukça yüksektir.  

Her ülkede olduğu gibi Kanada’da, yaşam masrafları şehirlere göre değişiklik gösterir. Ülkede eğitim almaya karar verirken en önemli konuların başında ulaşım gelir. Birçok şehirde gelişmiş metro, otobüs, tren ve kıyı kesimlerde feribotla ulaşım mümkünken şehirlerarası seyahatlerinizi makul ücretlerle hava yoluyla da yapabilirsiniz. Kanada üniversiteleri 18-25 yaş arası kayıtlı öğrencilerine aylık taşıma ücretlerinde indirim uygularken şehirlerde de ulaşım ücretleri farklılıklar gösterir.

Kanada’da yaşam masrafları sadece öğrenim, gıda, ulaşım ve konaklamadan ibaret değildir. Bunun yanında sosyal yaşam, kısa ya da uzun mesafeli geziler, kiralayacağınız araba ya da bisikletler, alışverişleriniz, internet ve telefon ücretleri genel bütçeye eklenmelidir. Aynı zamanda yurtdışından gelen tüm öğrencilerin sağlık sigortası yaptırması gereken Kanada’da eğitim alırken yaşadığınız şehre göre sağlık sigortanızın içerdikleri de değişiklik gösterecektir.

Aynı zamanda, normal öğrenim ücretlerine ek olarak Student Activity (Öğrenci Aktivitesi) ücretleri de ödemek gerekebilir. Bu finansman; kampüs haberleri, radyo istasyonları, kulüpler ve sosyal aktiviteler gibi kampüsteki öğrenci aktivitelerini içerir.

Öğrenim ücretlerini tek seferde ödemek bütçeyi zorlayabileceğinden, öğrencilere öğrenim ücretlerini dönemlik olarak ödeme seçeneği de sunulmaktadır. Ödeme, kredi kartı ve banka kartı kullanılarak yapılabilir. Bir kuruma veya Kanada vizesine başvururken, uluslararası öğrencilerin, çeşitli belgeler aracılığı ile gereken fonu (parayı) kullanabilir olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

Kanada’da eğitim gördüğünüz dönemde belirli izinler ve şartlar temelinde çalışabilirsiniz. Kanada' da tam zamanlı lisans ya da diploma programına devam eden öğrenciler hiçbir çalışma iznine gerek duymaksızın eğitimlerine devam ettikleri kampüs içinde çalışma hakkında sahiptirler. Ayrıca eğer öğrenci bir devlet üniversitesinde eğitim alıyorsa ve eğitim aldığı okul hükümet ile kampüs dışında çalışma anlaşması imzalamış ise öğrenciler eğitim aldıkları süre boyunca kampüs dışında da çalışabilirler. Kampus dışında çalışabilmek için öğrencinin çalışma izni almış olması gerekmektedir. Öğrenci çalışma izni başvurusu 4-6 hafta arası bir sürede sonuçlanmaktadır. Çalışma eğitim süresince devam edebilir. Okul zamanı haftada 20 saat, tatillerde ise tam zamanlı çalışılabilmektedir. Kanada’da öğrencilerin çalışma izni alabilmesi için; Eğitim programının ilk 6 ayını bitirmiş olması; Kanada’da resmi bir burs almıyor olması; okul notlarının yeterli düzeyde olması ve çalışma izni başvurusunu yapmış olması gerekmektedir.

Kanada'da OPUS programı dışında dil eğitimi alan öğrencilere çalışma izni verilmemektedir. OPUS dil eğitimi 6, 9, 12 ay arası değiştiğinden ve öğrencilerin eğitimlerinin ilk 6 ayında çalışması sınırlandırıldığından dolayı, öğrenciler sınırlı bir süre için çalışma izni alabilmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde dil eğitimi alan öğrencilere özel durumlar hariç çalışma izni verilmemektedir.


Sigorta - Vize - Ulaşım Bilgileri

Ülkemizde vize başvurularının red ile sonuçlanması durumunda en sıklıkla karşılaşılan sebep vize başvuru dosyasının doğru biçimde hazırlanmamasıdır. Konsoloslukların sıklıkla prosedür değiştirmeleri başvuranların hata yapmasını kolaylaştıran sebeplerinde başında gelmektedir.

Her ülkenin vize prosedürleri, evrak talepleri ve hazırlanacak dosya içerikleri farklılık göstermektedir. Ayrıca çok önemli bir fark da turistik vize işlemleri ve öğrenci vizesi başvuruları arasında mevcuttur. Öğrenci vizesi başvuru dosyası hazırlanması diğer başvurulardan farklı ve gerçekten uzmanlık, deneyim gerektiren özel bir prosedürdür.

Özellikle öğrenci olarak yurt dışına gidecek olanların çok daha titiz davranmaları gerekmektedir. En küçük evrak eksikliği veya dosya hazırlarken yapılan bir hata vize başvurusunun reddedilmesine sebep olabilmektedir.

Expert olarak yıllara dayanan deneyimle gerek uzun dönem öğrenci vizesi taleplerinizde gerekse turistik vize ihtiyaçlarınızda Vize Departmanımız ile hizmetinizdeyiz. Uzman arkadaşlarımız başvuru formlarının doldurulması, gerekli tüm evrakların toparlanması, başvuru ve mülakat aşamaları dâhil olmak üzere tüm evrelerde her tür talebiniz için yanınızda ve yardımcınız olacaklardır.

Aynı zamanda TÜRSAB'a kayıtlı A grubu seyahat acentesi olan kuruluşumuz öğrenci ve velilerimize gerek Seyahat – Sağlık – Eğitim sigortalarında gerekse her tür ulaşım hizmeti (bilet) konusunda sınırsız imkânlar sunmaktadır. Lütfen danışmanlarımızdan bu konuda bilgi isteyiniz.


Expert - Etudes en France