Üniversite Eğitim Danışmanlığı

Üniversite Eğitim Danışmanlığı

İster yurt içi ister yurt dışı olsun eğitim danışmanlığı yalnızca öğrencinin başvuru sürecini yönetmekten, öğrencinin başvuru dosyasını hazırlamaktan ibaret değildir. Asıl olan öğrencinin bu süreçte kendini güvende hissederek, bilinçli ve dayanaklı tercihler yapabilmesi, aldığı kararlardan emin olması ve bunu mümkün kılacak miktarda ve özellikte bilgiyle donanabilmesidir. Yapılacak tercihler, izlenecek yol ve sonucunda ulaşılacak seviye öğrenciye yurt dışı eğitimi seçmenin ödülü olarak dönmelidir. Yapılanların tümü öğrenciye fark katmalı, onu özel kılmalı ve öğrenciye öncelikle tercih edilme şansı vermelidir.

Çalışma anlayışımız çerçevesinde "Eğitim Danışmanlığı" Öğrenci - Danışman - Aile üçgeninde gerçekleştirilecek çok uyumlu bir iş birliği sürecini ifade eder. Bu süreç içinde öğrenci kendisini doğru tanımalı, gerçekçi ve somut hedef ve beklentiler oluşturabilmeli ve bu sonuçlara ulaşabilmek için güvenli bir yolculuk yapabilmelidir.

Sloganımız : “kendini keşfet - geleceğini belirle"  şeklindedir.

EXPERT öğrencisi için anlaşmalı okullarla sınırlandırılmış bir aday okul listesi yoktur. Tüm ülkelerde her üniversite için kuruluşumuz eliyle başvuru yapmak mümkündür. Önemli olan öğrencinin o okulun akademik ve diğer beklentilerini karşılıyor olmasıdır. Okulların talep ve beklentilerine uygun dosya hazırlanması, prosedürlerin olması gerektiği gibi ve akademik normlara uygun şekilde yürütülmesi uzman danışmanlarımızın, deneyimli akademik kadromuzun kontrol ve yönetiminde % 100 başarı ile gerçekleştirilir. Bu hassas çalışmanın doğal sonucu olarak EXPERT öğrencileri arasında eğitimlerini tamamlamama oranı yok denecek kadar azdır. Dünyanın tüm iyi üniversitelerinde öğrencilerimizin eğitim görüyor olmaları ise mutluluğumuz ve övüncümüzdür.

KİŞİSEL GELİŞİM

Sürecin ve uygulanan metodun ana amacı öğrencimizin pişmanlık duymayacağı tercihlere ulaşmasını sağlamaktır. Bunu sağlarken öğrencimizin alacağı kararların, yapacağı tercihlerin de bilimsel verilerle desteklenmesi çok önemlidir.

Kişisel gelişim süreci, öğrencimizin Akademik - Psikolojik - Davranışsal ve Sosyal alanlarda kendisini geliştirmesine olanak sağlayarak : Odaklanama ve Konsantrasyon / Motivasyon / Yaratıcı Düşünme / Özgüven / Olumlu Düşünme / Doğru Hedefler Belirleme / Sınav Kaygısı ile Baş Etme / Problem Çözme / Stres Yönetimi / İletişim / Zaman Yönetimi konularında gelişimini mümkün kılmaktadır.

Kişisel gelişim sürecinin ilk aşamasını tamamlayan öğrencilerimiz yapılan tüm akademik ve psikolojik çalışma ve değerlendirmelerin ışığında

-Kendini Tanıma

-Kendini Keşfetme

-Yeteneklerini Yönetebilme 

-Güçlü ve Geliştirilecek Yönlerinin Farkına Varma

-Zamanı Doğru ve Etkili Kullanabilme

-Doğru Öğrenme Stilini Belirleme  (Görsel-Duyusal-İşitsel öğrenme)

-Başarısına Engel Olan Kısıtlamaları Kaldırma

-Etkin İletişim Kurabilme Yeteneğini Geliştirme          alanlarında kendilerini geliştirme imkanı bulurlar.

Sürecin görünmeyen bir diğer faydası da öğrencinin bu kazanımları ile akademik başarısının yanı sıra hayat başarısı için de hazırlık yapıyor olmasıdır.

MESLEK TESPİTİ

Öğrencinin kişisel özellikleri, karakter yapısı, ilgi ve beceri alanları, mesleki yetkinlik düzeyi, istekleri ve mesleğe olan yatkınlığı göz önüne alınarak kendisi için doğru olan en uygun mesleği belirleyebilmesi amaçlanmaktadır. Bu süreç kapsamında öğrencimize yerel ve uluslararası kaynaklardan sağlanan testler uygulanarak öğrenci için doğru olan mesleğin belirlenmesi, öğrencinin bu konuda doğru tercih yapması hedeflenmektedir.

Süreç sadece öğrencimizle birlikte uygulanan testlerden oluşmaz elbette, mesleklerin tanıtımları ve bu amaçla öğrencimize verilen araştırma ve inceleme ödevleri ile özel çalışmalar öğrencinin kendisi için en doğru meslek dalını tespit etmesini sağlamaya yöneliktir.

EĞİTİM DALI BELİRLEME

Öğrencinin meslek tespiti yapıldıktan sonra belirlenmesi gereken eğitim alacağı daldır. Bazı mesleklerde bu çok kolay ve belirgin iken bazı mesleklerde ek analiz ve çalışmalara ihtiyaç duyulur. Şöyleki : Bazı mesleklerde tek bir eğitim dalı ile o mesleğe ulaşılabilirken bazı meslek dallarında aynı mesleğe 6-7 farklı eğitim dalı üzerinden erişmek söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda da öğrencinin mesleğin hangi alanında yer almak, uzmanlaşmak istediğinden yola çıkarak ek analiz veya analizler yapılarak ideal eğitim dalı belirlenir.

BAŞVURULACAK OKULLARIN BULUNMASI

Okulların tespiti için dikkate alınacak pek çok faktörden söz edebiliriz. İlk sırada öğrencinin akademik yapı ve seviyesi gösterilebilir. Öğrencinin eğitim alacağı ülke ve şehir, gerek coğrafi özellikleri gerekse iş ve mesleki yaygınlık imkanları açısından da incelenmelidir. Ayrıca bu yerin öğrencinin kişilik ve duygusal yapısı açısından da ona ne kadar uygun olduğu öğrenci için belirlenecek okulun doğruluğu açısından çok önemlidir.

Tüm bu çalışmaların son hedefi şöyle özetlenebilir :

DOĞRU ÖĞRENCİ - DOĞRU OKUL - DOĞRU TERCİH = BAŞARILI GELECEK